Innehåll

Balans nr 5 2000

1976 ”En del läsare irriterar sig också på att det börjar bli fler annonser i Balans.”

Tidningsutgivning innehåller ofta moment som kan vara svåra att förutse; på det sista sammanträdet för 1975 får redaktionskommittén problem med en inskickad platsannons. I januari 1976 har man tillsammans med presidiet löst frågan och bestämt att platsannonser skulle få finnas under en prövotid. Dock inte för många, samt bara långt bak i tidningen och utformade enligt vissa riktlinjer. En av dessa kan göra en sentida redaktör lite avundsjuk: ”Mindre annonser än 1/2-sidesformat förekommer av layoutskäl ej i Balans.

Tidningen har heller inte riktigt funnit sin form utseendemässigt, under året byter man både rubrik- och textstil flera gånger. På vissa omslag finns nu också genrebilder och arrangerade motiv, inte bara författarporträtt, men det är fortfarande sällsynt med rubriker på omslaget. De blå föreningssidorna (Kort om nytt) från första året har nu blivit gula. Och fram mot slutet av året har sidorna blivit fler, nu är det vanligt med 32-sidiga tidningar.

Under året svarade också ett hundratal auktoriserade revisorer på Balans första läsarundersökning. De flesta menade att den helt eller relativt väl motsvarade förväntningarna. Nästan alla ville ha mest revision och redovisning, medan börskommentarer, vetenskapligt material eller nationalekonomi inte efterfrågades. En del tyckte att det var för många artiklar av etablerade tyckare, andra att det var bra att ”de stora namnen” medverkade i föreningens nya tidning. En del läsare irriterar sig också på att det börjar bli fler annonser i Balans.

1976 dyker det också upp några temanummer: ena gången handlar det om valuta och kursdifferenser (nr 2) med artiklar av Hans Edenhammar och Lennart Huldén samt Lennart Eriksson. Senare om ADB (nr 7, där det också kallas temanummer redan på omslaget) med artiklar av Lars Elvstad och Stefan Elvstad, Jan Johansson och Lars Dykert.

De nya aktiebolags- och bokföringslagarna skapar debatt och kommentarer, bl.a. Per V A Hanner är fortsatt kritisk och pekar på luckor och fel i skrivningarna. Och man börjar nu också diskutera vad ska komma efter M-planen: professorerna Sandor Asztély och Paulsson Frenckner skriver artiklar om detta. Frågan om arbetstagarkonsult – och om en revisor får vara sådan på det företag där han är revisor – kommenteras av Knut Rodhe och Ulf Gometz.

På de gula sidorna finns en hel del remisser och rekommendationer, inte minst utländska. Samt slutställningen i revisionsbyråernas fotbollserie (Bertil Olssons vann för andra året och tog Tönnerviks vandringspris). Dessutom publiceras FARs årsberättelse.

Den hetaste diskussionen i Balans under året utspelar sig både i artiklar och i referat från paneldebatter. Det handlar om Lennart Erikssons syn på koncernredovisning, som särskilt professor Sven-Erik Johansson, men även bl.a. Hans Edenhammar, opponerar sig kraftigt emot. Det här är, som många vet, ett ämne som kommer att återkomma flera gånger under åren.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...