Innehåll

Balans nr 5 2000

1976 ”En del läsare irriterar sig också på att det börjar bli fler annonser i Balans.”

Tidningsutgivning innehåller ofta moment som kan vara svåra att förutse; på det sista sammanträdet för 1975 får redaktionskommittén problem med en inskickad platsannons. I januari 1976 har man tillsammans med presidiet löst frågan och bestämt att platsannonser skulle få finnas under en prövotid. Dock inte för många, samt bara långt bak i tidningen och utformade enligt vissa riktlinjer. En av dessa kan göra en sentida redaktör lite avundsjuk: ”Mindre annonser än 1/2-sidesformat förekommer av layoutskäl ej i Balans.

Tidningen har heller inte riktigt funnit sin form utseendemässigt, under året byter man både rubrik- och textstil flera gånger. På vissa omslag finns nu också genrebilder och arrangerade motiv, inte bara författarporträtt, men det är fortfarande sällsynt med rubriker på omslaget. De blå föreningssidorna (Kort om nytt) från första året har nu blivit gula. Och fram mot slutet av året har sidorna blivit fler, nu är det vanligt med 32-sidiga tidningar.

Under året svarade också ett hundratal auktoriserade revisorer på Balans första läsarundersökning. De flesta menade att den helt eller relativt väl motsvarade förväntningarna. Nästan alla ville ha mest revision och redovisning, medan börskommentarer, vetenskapligt material eller nationalekonomi inte efterfrågades. En del tyckte att det var för många artiklar av etablerade tyckare, andra att det var bra att ”de stora namnen” medverkade i föreningens nya tidning. En del läsare irriterar sig också på att det börjar bli fler annonser i Balans.

1976 dyker det också upp några temanummer: ena gången handlar det om valuta och kursdifferenser (nr 2) med artiklar av Hans Edenhammar och Lennart Huldén samt Lennart Eriksson. Senare om ADB (nr 7, där det också kallas temanummer redan på omslaget) med artiklar av Lars Elvstad och Stefan Elvstad, Jan Johansson och Lars Dykert.

De nya aktiebolags- och bokföringslagarna skapar debatt och kommentarer, bl.a. Per V A Hanner är fortsatt kritisk och pekar på luckor och fel i skrivningarna. Och man börjar nu också diskutera vad ska komma efter M-planen: professorerna Sandor Asztély och Paulsson Frenckner skriver artiklar om detta. Frågan om arbetstagarkonsult – och om en revisor får vara sådan på det företag där han är revisor – kommenteras av Knut Rodhe och Ulf Gometz.

På de gula sidorna finns en hel del remisser och rekommendationer, inte minst utländska. Samt slutställningen i revisionsbyråernas fotbollserie (Bertil Olssons vann för andra året och tog Tönnerviks vandringspris). Dessutom publiceras FARs årsberättelse.

Den hetaste diskussionen i Balans under året utspelar sig både i artiklar och i referat från paneldebatter. Det handlar om Lennart Erikssons syn på koncernredovisning, som särskilt professor Sven-Erik Johansson, men även bl.a. Hans Edenhammar, opponerar sig kraftigt emot. Det här är, som många vet, ett ämne som kommer att återkomma flera gånger under åren.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...