Innehåll

Balans nr 5 2000

1977 ”... väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig.”

Nu har verksamheten stabiliserats. Upplagan som under 1976 varit drygt 4 000 ökar, enligt en TS-analys beräknas den på hösten till 4 600. Ett i december 1976 fattat beslut om byte av tryckeri verkställs under våren då Balans lämnar Hägerstens tryckeri i Stockholm och inleder ett tioårigt samarbete med Norra Skåne i Hässleholm.

I de egna annonserna påpekas att ”det är lika självklart att ha ett eget exemplar av Balans som att ha egen nyckel till kontoret” och under hösten påbörjas också en kampanj med s.k. intygsannonsering där ekonomichefer på större företag berättar om tidningens förtjänster. Man kan ana att de s.k. stora namnens aktiva engagemang i FARs nya tidskrift gjorde sitt till för marknadsföringen.

Redaktionskommittén som under den första tiden sammanträtt flitigt går nu ned till tre möten under 1977 och är dessutom sällan fulltalig.

På ett av dessa möten, i oktober, diskuterar man ett provnummer av projektet ”Revisorn informerar”, en föreslagen nyhetstidning i samarbete mellan FAR och SRS. Man hittar få beröringspunkter annat än med de ”gröna sidorna” (som alltså bytt färg än en gång) och konstaterar att det mesta tycks handla om skatter, ett ämne som en majoritet av Balans tillskyndare menat att Balans inte skulle ge sig in på. Det fanns redan tillräckligt med sådana publikationer.

Innehållsmässigt inleds året med att byrådirektören Paul Berger på tillsynsmyndigheten Kommerskollegium i nr 1 redogör för de ändringar som gjorts i förordningar och regler sedan den nya aktiebolagslagen gjort det möjligt att utse även auktoriserade eller godkända revisionsbolag till revisor i aktiebolag. I samma nummer dyker också frågan om kvalitetskontroll upp i en artikel av Ulf Hertzman.

Några ämnen från tidigare år återkommer och debatteras flitigt även under 1977. Hans Edenhammar, Rolf Lindskog och Kaj Sundqvist diskuterar inflationsredovisning. Olof Herolf frågar och Hans Edenhammar svarar om tolkningen av den aktiebolagslagen. Debatten om BAS-kontoplanen går dessutom vidare med inlägg av Olle Möller, Bengt A Nyström, Ilmar Roots och Sten Jönsson.

Flera författare refererar från FARs kurs i London i oktober 1976, bl.a. Siv Berlin och Karl-G Giertz. Balans presenterar under våren också den nyinrättade Bokföringsnämnden och dess chef Boris Carlsson. Och i oktobernumret presenteras FARs nya facksekreterare Margareta Damberg som säger att ”det med andra ord känns väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig”.

I det 44-sidiga novembernumret diskuterar olika författare frågor kring lager och lagervärdering, resp. skillnaden mellan anskaffnings- och återanskaffningskostnad för sålda varor. Det lika tjocka decembernumret avslutas med en av de första artiklarna som bygger på en uppsats eller forskningsrapport: ”Planerar företagen i räntabilitetstermer?” (En av författarna heter f.ö. Göran Tidström och skulle elva år senare väljas till FAR-ordförande.)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...