Innehåll

Balans nr 5 2000

1978 Professorerna Johansson och Rodhe lägger sig överst på Balans topplista

I den budget som läggs för verksamhetsåret 1978–79 räknar redaktionskommittén med en omsättning på 658 000 för Balans. Det baseras på en förväntad upplaga av närmare 6 000 exemplar och annonsintäkter på ca 70 000, en fortfarande relativt blygsam del av omsättningen även om det under året börjar dyka upp enstaka 4-färgsannonser.

Under det enda av årets tre kommittémöten där protokollet finns bevarat diskuteras en reform: man uttalar sig för att det i ingresserna i förekommande fall skulle kunna anges vid vilken revisionsbyrå författaren var anställd. Dock ansåg man att presidiets godkännande måste inhämtas innan reformen kunde genomföras.

Kort om Nytt, dvs. föreningssidorna, återfår nu den blå färgen från premiäråret.

På redaktionen finns sedan många år några artiklar från dessa tidiga nummer av Balans kopierade och klara bredvid faxen. Det är våra ”best-sellers”, fortfarande in på 2000-talet med jämna mellanrum efterfrågade av studenter, revisorer, advokater och ekonomichefer. Vi har inte fört någon statistik genom åren, men det är förmodligen så att det är en av artiklarna i 1978 års första nummer som är etta på listan; när professorerna Sven-Erik Johansson och Knut Rodhe redde ut frågor kring redovisningen av koncernbidrag var det nämligen ett efterlängtat bidrag till litteraturen.

FARs revisionskommitté har i flera år arbetat med frågan om en rekommendation om förvaltningsrevision (”det största projektet före ISA”) och materialet presenteras och kommenteras nu av kommitténs ordförande Bertil Edlund.

Annars diskuteras FARs nya förslag till koncernredovisningsrekommendation av bl.a. Lennart Huldén och ”auktor revisor Hans Edenhammar, ledamot i FARs redovisningskommitté” är flitigt i elden även detta år.

Men det är även andra ämnen som avhandlas. Professor Sten Jönsson drar igång en debatt om ekonomutbildningens kvalitet och får svar på tal av bl.a. utbildningsminister Jan-Erik Wikström (som inte håller med) och universitetskansler Hans Löwbeer (som instämmer). Finansieringsanalys, social redovisning och valutaredovisning (i anslutning till en rekommendation från FAR) är några andra exempel.

En annan FAR-rekommendation, om internrevision, presenteras i Balans och får Gösta Forshällen på Institutet för Intern Revision att reagera under rubriken ”Quo vadis FAR eller jakten på internrevisorer”. Han får i samma nummer svar av redovisningskommitténs ordförande Sten Lundvall.

En till formen något annorlunda Balansdebatt blir det i också i novembernumret när Ulf Gometz redovisar Göteborgs-Postens behandling av en uppflammande debatt kring revisorernas roll i den ekonomiska brottsligheten. Det sker efter en artikelserie som bl.a. byggde på ganska vaga formuleringar från en arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen. Gometz beskriver hur GP i stället för att svara på hans inlägg valde att avfärda med det nya påståenden och Balans publicerar därför både Gometz första inlägg, GP:s svar och Gometz följande replik som GP valde att inte publicera.