Innehåll

Balans nr 5 2000

1978 Professorerna Johansson och Rodhe lägger sig överst på Balans topplista

I den budget som läggs för verksamhetsåret 1978–79 räknar redaktionskommittén med en omsättning på 658 000 för Balans. Det baseras på en förväntad upplaga av närmare 6 000 exemplar och annonsintäkter på ca 70 000, en fortfarande relativt blygsam del av omsättningen även om det under året börjar dyka upp enstaka 4-färgsannonser.

Under det enda av årets tre kommittémöten där protokollet finns bevarat diskuteras en reform: man uttalar sig för att det i ingresserna i förekommande fall skulle kunna anges vid vilken revisionsbyrå författaren var anställd. Dock ansåg man att presidiets godkännande måste inhämtas innan reformen kunde genomföras.

Kort om Nytt, dvs. föreningssidorna, återfår nu den blå färgen från premiäråret.

På redaktionen finns sedan många år några artiklar från dessa tidiga nummer av Balans kopierade och klara bredvid faxen. Det är våra ”best-sellers”, fortfarande in på 2000-talet med jämna mellanrum efterfrågade av studenter, revisorer, advokater och ekonomichefer. Vi har inte fört någon statistik genom åren, men det är förmodligen så att det är en av artiklarna i 1978 års första nummer som är etta på listan; när professorerna Sven-Erik Johansson och Knut Rodhe redde ut frågor kring redovisningen av koncernbidrag var det nämligen ett efterlängtat bidrag till litteraturen.

FARs revisionskommitté har i flera år arbetat med frågan om en rekommendation om förvaltningsrevision (”det största projektet före ISA”) och materialet presenteras och kommenteras nu av kommitténs ordförande Bertil Edlund.

Annars diskuteras FARs nya förslag till koncernredovisningsrekommendation av bl.a. Lennart Huldén och ”auktor revisor Hans Edenhammar, ledamot i FARs redovisningskommitté” är flitigt i elden även detta år.

Men det är även andra ämnen som avhandlas. Professor Sten Jönsson drar igång en debatt om ekonomutbildningens kvalitet och får svar på tal av bl.a. utbildningsminister Jan-Erik Wikström (som inte håller med) och universitetskansler Hans Löwbeer (som instämmer). Finansieringsanalys, social redovisning och valutaredovisning (i anslutning till en rekommendation från FAR) är några andra exempel.

En annan FAR-rekommendation, om internrevision, presenteras i Balans och får Gösta Forshällen på Institutet för Intern Revision att reagera under rubriken ”Quo vadis FAR eller jakten på internrevisorer”. Han får i samma nummer svar av redovisningskommitténs ordförande Sten Lundvall.

En till formen något annorlunda Balansdebatt blir det i också i novembernumret när Ulf Gometz redovisar Göteborgs-Postens behandling av en uppflammande debatt kring revisorernas roll i den ekonomiska brottsligheten. Det sker efter en artikelserie som bl.a. byggde på ganska vaga formuleringar från en arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen. Gometz beskriver hur GP i stället för att svara på hans inlägg valde att avfärda med det nya påståenden och Balans publicerar därför både Gometz första inlägg, GP:s svar och Gometz följande replik som GP valde att inte publicera.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...