Innehåll

Balans nr 5 2000

1982 ”... i ett temanummer tas frågor om skatt och skattemyndigheternas verksamhet upp”

Under det åttonde verksamhetsåret gör redaktören (fortfarande Bodil Sjöö) tillsammans med en extern konsult (Jan Lindell, sedermera hos Bonniers) en genomgång av nuläget. Man tecknar en ganska ljus bild av en tidskrift med god förankring och ekonomi och en upplaga som snart skulle kunna nå 10 000. Men man konstaterar också att man nu nått en nivå där det krävs ”tillgång till professionella tidningsframställare”. En annan konsult kallas in, Lars Bringert (journalist med ett förflutet på bl.a. Dagens Nyheter och olika Bonniertidskrifter).

Carl H Witts pris delas ut för första gången och tilldelas Birgitta Jönsson Lundmark, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet.

En kampanj där man hoppas att varje FAR-ledamot ska skaffa två nya prenumeranter får dåligt genomslag (tanken återkommer då och då under åren men leder inte heller denna gång till några påtagliga resultat).

I december samlas också ett s.k. redaktionsråd med externa deltagare, som i allmänhet är nöjda. Man efterlyser dock mer om forskning, internationella utblickar och – framför allt – en mer systematisk behandling av olika ämnesområden.

Inflationsredovisningen fortsätter att vara intressant: Birgitta Jönssons prisvinnande artikel frågar om nukostnadsredovisning är en bättre redovisning och Henry Nilsson fortsätter att plädera för sitt synsätt. John Hellman förkastar inflationsredovisningens grundläggande teser och Stig Lundgren från Seco Tools berättar om den brasilianska modellen och vad vi kan lära av den (nu är det 80-tal...).

I ett mastigt temanummer i november (60 sidor, rekord hittills) tas frågor om skatt och skattemyndighetens verksamhet upp till behandling: revisorernas ansvar, samarbetsmöjligheter, etik och juridik.

En fråga som diskuteras livligt under året är hur och om revisorerna ska få större möjlighet till annonsering och annan marknadsföring. Det är direktören Nils Holgersson på Stenberg & Wagner som hävdar att revisorerna borde gå ut marknadsföra sig på ett modernt sätt. Kåren är inte enig. Siv Berlin menar t.ex. att man måste vara ytterst restriktiv och att det är tveksamt om det går att marknadsföra så kvalificerade tjänster. Bertil Olsson är mer förstående för det behovet, men manar ändå till återhållsamhet.

Andra ämnen under året är revisionsberättelsens utformning, valutaredovisning och mera diskussioner kring BAS-kontoplanen. IREVs nystartade verksamhet kommenteras också. Ulf Gometz fortsätter sin diskussion om revisorns roll mot politiker, fack och omvärld i frågan om den ekonomiska brottsligheten. Han gör det inte bara i Balans utan också i t.ex. LO-tidningen, men hans inlägg publiceras också i Balans tillsammans med tecknaren Lehåns klassiska nidbilder.

Och i decembernumret är det dags att presentera en ny ordförande: Björn Markland.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...