Innehåll

Balans nr 5 2000

1985 Professorer frågar om Sverige nått en återvändsgränd för nya redovisningsstandards

Efter ett par års diskussioner i Balans om revisorerna och FAR i samhällsdebatten och efter Heurgrenkommissionens förslag, har FAR vid sin stämma i november tagit några stora steg mot en mer professionell organisationsform än tidigare. Det var också inför den stämman som Margareta Damberg och Björn Markland gjorde sin genomgång av FARs ståndpunkter. Man har skapat en fristående disciplinnämnd och – framför allt – man har beslutat att skapa en ny tjänst som generalsekreterare på heltid.

Björn Markland, som lämnat över ordförandeklubban till Sigvard Lövgren, tillträder officiellt den första maj. Margareta Damberg blir biträdande generalsekreterare och sedan en tid finns den nye föreningsjuristen Urban Engerstedt på plats. Bodil Sjöö som varit administrativ chef för kansliet och samtidigt redaktör för Balans får nu den senare titeln ändrad till chefredaktör (efter elva år som redaktör).

Redaktionskommittén behandlar en läsarundersökning där de flesta är nöjda och en ny prenumerationskampanj som inte går så bra. Däremot har redovisningskonsulterna i SRF meddelat att man gärna vill ha en kollektiv prenumeration på Balans vilket skulle höja upplagan med ca 700 exemplar.

Året inleds med en intervju med den nye ordföranden Sigvard Lövgren som ”hoppas och tror att vi nu slunkit ur en hotande kris” (apropå att de nya lagarna inte blev så drastiska som man fruktat från början). Han tar också detta till intäkt för att FAR måste höras mer i debatten och han menar att det kommer man att göra nu med den nya organisationen.

I samma nummer kommenteras både de nya lagarna och ett antal nya revisionsrekommendationer från FAR.

Föreningens engagemang i det nystartade Finforum visar sig i sammanlagt 21 sidors referat från evenemanget i februarinumret. I en lång artikel i aprilnumret frågar professorerna Sven-Erik Johansson och Lars Östman om man i Sverige hade nått en återvändsgränd för nya redovisningsstandards. Det handlar bl.a. om huruvida man ska bibehålla kopplingen mellan redovisning och beskattning och om harmoniseringen med internationella regler.

Men det är revisionsfrågorna som dominerar: Knut Ranby skriver om förvaltningsrevision att ”revisorns ställning är svagare än man tror” och advokaten Björn Edgren tycker att det är ”dags för hederligare revisionsberättelser”.

I övrigt fortsätter Balans att skriva mer om datafrågor och ordet persondator blir nu allt vanligare i rubriker och ingresser. Lars Forss och Anders Palm debatterar pensioner med varandra under i stort sett hela året, medan däremot bara två artiklar under 1985 handlar om inflationsredovisning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...