Efter ett par års diskussioner i Balans om revisorerna och FAR i samhällsdebatten och efter Heurgrenkommissionens förslag, har FAR vid sin stämma i november tagit några stora steg mot en mer professionell organisationsform än tidigare. Det var också inför den stämman som Margareta Damberg och Björn Markland gjorde sin genomgång av FARs ståndpunkter. Man har skapat en fristående disciplinnämnd och – framför allt – man har beslutat att skapa en ny tjänst som generalsekreterare på heltid.

Björn Markland, som lämnat över ordförandeklubban till Sigvard Lövgren, tillträder officiellt den första maj. Margareta Damberg blir biträdande generalsekreterare och sedan en tid finns den nye föreningsjuristen Urban Engerstedt på plats. Bodil Sjöö som varit administrativ chef för kansliet och samtidigt redaktör för Balans får nu den senare titeln ändrad till chefredaktör (efter elva år som redaktör).

Redaktionskommittén behandlar en läsarundersökning där de flesta är nöjda och en ny prenumerationskampanj som inte går så bra. Däremot har redovisningskonsulterna i SRF meddelat att man gärna vill ha en kollektiv prenumeration på Balans vilket skulle höja upplagan med ca 700 exemplar.

Året inleds med en intervju med den nye ordföranden Sigvard Lövgren som ”hoppas och tror att vi nu slunkit ur en hotande kris” (apropå att de nya lagarna inte blev så drastiska som man fruktat från början). Han tar också detta till intäkt för att FAR måste höras mer i debatten och han menar att det kommer man att göra nu med den nya organisationen.

I samma nummer kommenteras både de nya lagarna och ett antal nya revisionsrekommendationer från FAR.

Föreningens engagemang i det nystartade Finforum visar sig i sammanlagt 21 sidors referat från evenemanget i februarinumret. I en lång artikel i aprilnumret frågar professorerna Sven-Erik Johansson och Lars Östman om man i Sverige hade nått en återvändsgränd för nya redovisningsstandards. Det handlar bl.a. om huruvida man ska bibehålla kopplingen mellan redovisning och beskattning och om harmoniseringen med internationella regler.

Men det är revisionsfrågorna som dominerar: Knut Ranby skriver om förvaltningsrevision att ”revisorns ställning är svagare än man tror” och advokaten Björn Edgren tycker att det är ”dags för hederligare revisionsberättelser”.

I övrigt fortsätter Balans att skriva mer om datafrågor och ordet persondator blir nu allt vanligare i rubriker och ingresser. Lars Forss och Anders Palm debatterar pensioner med varandra under i stort sett hela året, medan däremot bara två artiklar under 1985 handlar om inflationsredovisning.