Innehåll

Balans nr 5 2000

1995 Nu börjar det bli intressant med miljörevision

Balans fyller 20 år på våren och firar med ett jubileumsnummer. Däremot avstår man, efter en del diskussioner, från några andra manifestationer. I kommittén diskuteras bl.a. frågan om FAR-ledamöter och externa skribenter ska ha likabehandling på debattsidorna och om man ska kunna publicera inlägg som kunde tänkas påverka oavslutade rättsprocesser.

Frågan om momsen – en besvärlig sak för många organisations- och föreningstidningar – är också uppe under året, liksom ett eventuellt byte av prenumerationssystem.

Annars är detta ett lugnt och stilla år, upplagan minskar endast obetydligt och ekonomin är god.

I tidningen dyker det upp ytterligare tidstypiska ämnen som visar att något har hänt i omvärlden; så domineras t.ex. referatet från 1994 års Finforum av en debatt om syntetiska optioner och andra förmåner, ett temablock handlar om ISO-standards hos tjänsteföretag och Balans kan besöka den nystartade myndigheten Revisorsnämnden i dess lokaler i Garnisonen.

Ett temanummer under året handlar dessutom om miljörevision, ett ämne som inte stått på revisorers och redovisningsexperters dagordning i någon större utsträckning tidigare (även Balans haft något reportage från utbildning i ämnet). Nu börjar det snabbt bli ett intressant område för branschen.

I ett annat tema behandlas revisorsutbildningen och flera intervjuade menar att det är ett problem att så många har svårt att klara FARs tredje prov. Man diskuterar byråernas ansvar och behovet av kunniga medarbetare.

EU och EMU blir vanligare begrepp i rubrikerna, t.ex. när Björn Markland diskuterar om det finns en inre marknad för revisorer, om hur principerna om fri rörlighet fungerar i den hårda verkligheten. De gamla diskussionerna om revisorns roll i samband med ekonomisk brottslighet kommer tillbaka och i ett reportage diskuteras också samhällets resurser i kampen mot ekobrotten. Representanter för börsen berättar om ett år med det nya börskontraktet och ”förväntar sig en aktiv medverkan från revisorernas sida” när det gäller att se till att bolagen följer reglerna.

Det nya förslaget om aktiebolagets organisation presenteras och i samband med det kommenterar FARs representant i aktiebolagskommittén, Sten Lundvall, en uppluckring av tystnadsplikten och risken för att revisorer kan straffas både för att de anmält misstänkta oegentligheter och för att de inte gjort det.

Förslaget till årsredovisningslag blir – efter en del justeringar – lagrådsremiss och Redovisningsrådet kommer med en omdiskuterad rekommendation om redovisningen av leasing.

Ulf Gometz skriver i januari en större artikel om tvångslikvidation, fortlevnadsprincipen och kontrollbalansräkningar med utgångspunkt i det uppmärksammade Trancom-målet. Per Thorell gör under hösten en starkt kritisk genomgång av den nya årsredovisningslagen och frågar sig vem som egentligen behöver denna. För den artikeln tilldelas han C H Witts pris.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...