Den brittiska review panel har anmärkt på redovisningen av goodwillavskrivningar. Bakgrunden är att PWS Holdings redovisat en rad ”Exceptional Items”. Av not framgår att den enda post som ingår är goodwillavskrivningar. Enligt Panelen är detta inte acceptabelt. Av större intresse för svenskt vidkommande är att den här raden redovisats efter ”Operating profit before exceptional items”, dvs. på ett sätt som är vanligt bland många svenska företag. Allt fler svenska företag verkar sålunda redovisa ett rörelseresultat före och efter goodwillavskrivningar. Enligt Panelen är inte heller detta acceptabelt. Enligt Companies Act skall alla avskrivningar, oavsett om de gäller materiella eller immateriella tillgångar, redovisas som en del av rörelsens kostnader.

Rolf Rundfelt