Balans nr 6–7 2000

Nyheter: Förnyad SEC-kritik mot revisionsbyråers konsultverksamhet

Arthur Levitt är ordförande i Securities & Exchange Commission (SEC), den svenska finansinspektionens mäktiga motsvarighet i USA. Och han har än en gång uttalat sig om oberoende, konsulttjänster och vikten av god revision.

Balans har tidigare på nyhetsplats noterat SEC:s tuffa inställning till kombinationer av revision och konsultbolag i samma företag (se t.ex. Balans nr 3/2000 sid. 5).

Det var i maj som Arthur Levitt talade vid New York University under rubriken ”Ett förnyat kontrakt med investerarna” och det var ett tal som kom att väcka en del uppmärksamhet inom branschen.

Levitt inledde med att tala om att han var belåten med att USA:s audit committees hade fått nytt liv. Det behövdes, menade Levitt, i en tid då kortsiktiga förväntningar på ständigt bättre resultat satte press på de ansvariga.

– Alltför många VD:ar idag bedöms inte på grundval av de hur sköter företaget, utan på hur de sköter börsen. Alltför många analytiker bedöms inte på grundval av hur väl de kan analysera ett visst företag, utan på hur de är med och säljer det senaste upplägget, sa Levitt. Och han fortsatte:

– Alltför många revisorer bedöms inte på grundval av sin förmåga att göra en god revision, utan på hur väl de kan marknadsföra sina firmors icke-revisionstjänster. Under det här trycket och den här fokuseringen på kortsiktiga resultat, då är det viktigare än någonsin att värna revisorskårens oberoende.

Ett kontrakt mellan revisor och investerare

Levitt fortsatte med att beskriva oberoendet som ett kontrakt mellan revisor och investerare och inga andra parter, minst av allt företagsledningen. Ett avtal om att revisorna ska arbeta åt aktieägarna och inte åt någon annan. Men också ett avtal om att revisorn inte får ha några intressen i det bolag han arbetar åt och att hans arbete också ska vara helt skilt från och oberoende av klientens verksamhet.

Vidare påpekade Levitt att revisionen nu bara svarade för omkring 30 procent av intäkterna hos de fem stora.

– Det är då inte underligt att de marknadsför sig mer som ”flerkompetensorganisationer i tjänstesektorn” än som revisionsbyråer, menade SEC-ordföranden.

– Revisionen är ibland lågt prissatt för att attrahera klienter som kan tänkas vara villiga att betala för de konsulttjänster som ger betydligt bättre förtjänst. Men att använda revisionsuppdraget som en distributionskanal, det är sådant som ligger bakom de spänningar som de här ömsesidiga beroendeförhållandena skapar.

Han beklagade också att den amerikanska branschföreningen AICPA nu inte längre skulle vara med och finansiera POB (Public Oversight Board).

– Ett allvarligt bakslag för sjävreglering och oberoende tillsyn. Det är en utveckling som väcker allvarliga frågor kring professionens syn på självreglering, sa Levitt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...