Arthur Levitt är ordförande i Securities & Exchange Commission (SEC), den svenska finansinspektionens mäktiga motsvarighet i USA. Och han har än en gång uttalat sig om oberoende, konsulttjänster och vikten av god revision.

Balans har tidigare på nyhetsplats noterat SEC:s tuffa inställning till kombinationer av revision och konsultbolag i samma företag (se t.ex. Balans nr 3/2000 sid. 5).

Det var i maj som Arthur Levitt talade vid New York University under rubriken ”Ett förnyat kontrakt med investerarna” och det var ett tal som kom att väcka en del uppmärksamhet inom branschen.

Levitt inledde med att tala om att han var belåten med att USA:s audit committees hade fått nytt liv. Det behövdes, menade Levitt, i en tid då kortsiktiga förväntningar på ständigt bättre resultat satte press på de ansvariga.

– Alltför många VD:ar idag bedöms inte på grundval av de hur sköter företaget, utan på hur de sköter börsen. Alltför många analytiker bedöms inte på grundval av hur väl de kan analysera ett visst företag, utan på hur de är med och säljer det senaste upplägget, sa Levitt. Och han fortsatte:

– Alltför många revisorer bedöms inte på grundval av sin förmåga att göra en god revision, utan på hur väl de kan marknadsföra sina firmors icke-revisionstjänster. Under det här trycket och den här fokuseringen på kortsiktiga resultat, då är det viktigare än någonsin att värna revisorskårens oberoende.

Ett kontrakt mellan revisor och investerare

Levitt fortsatte med att beskriva oberoendet som ett kontrakt mellan revisor och investerare och inga andra parter, minst av allt företagsledningen. Ett avtal om att revisorna ska arbeta åt aktieägarna och inte åt någon annan. Men också ett avtal om att revisorn inte får ha några intressen i det bolag han arbetar åt och att hans arbete också ska vara helt skilt från och oberoende av klientens verksamhet.

Vidare påpekade Levitt att revisionen nu bara svarade för omkring 30 procent av intäkterna hos de fem stora.

– Det är då inte underligt att de marknadsför sig mer som ”flerkompetensorganisationer i tjänstesektorn” än som revisionsbyråer, menade SEC-ordföranden.

– Revisionen är ibland lågt prissatt för att attrahera klienter som kan tänkas vara villiga att betala för de konsulttjänster som ger betydligt bättre förtjänst. Men att använda revisionsuppdraget som en distributionskanal, det är sådant som ligger bakom de spänningar som de här ömsesidiga beroendeförhållandena skapar.

Han beklagade också att den amerikanska branschföreningen AICPA nu inte längre skulle vara med och finansiera POB (Public Oversight Board).

– Ett allvarligt bakslag för sjävreglering och oberoende tillsyn. Det är en utveckling som väcker allvarliga frågor kring professionens syn på självreglering, sa Levitt.