Balans nr 6–7 2000

IT-säkerhet: Är hemsidan säker och laglig?

– Det företag som äger en hemsida måste veta vad detta innebär. Det är naturligtvis mycket olyckligt om hemsidan måste stängas ner eller förändras på grund av att den inte är säker för angrepp utifrån eller om företaget exempelvis brutit mot lag eller avtal.

Det säger Dan Engström, EY-LAW med ansvar för IT, elektronisk handel och immaterialrätt på Ernst & Young.

Han har mött helt olika säkerhetstänkande hos klientföretag.

Företag som har verkat länge och framför allt börsnoterade bolag, har ofta ett högt säkerhetstänkande. De engagerar experter från början, det vill säga vid upphandlingen av det företag som ska bygga upp och serva hemsidan. Bolaget kan också anlita eller ha ”hackers” anställda, vars uppgift är att kontrollera om hemsidan klarar av fientliga angrepp. De utsätter den tänkta hemsidan för allehanda försök att komma ”in” i hemsidan och ändra dess innehåll. Detta är nämligen fullt möjligt.

– Det här är naturligtvis extra viktigt om hemsidan ska innehålla möjligheter att köpa varor eller tjänster via hemsidan, säger Dan Engström. Ofta ska då kunden fylla i uppgifter om sig själv när han eller hon ska beställa varan eller tjänsten. Obehöriga får inte komma åt dessa uppgifter. Men viktigast är självklart att kunden kan känna sig säker på att hans eller hennes betalningsmedel och betalningsrutiner är skyddade från obehörigt intrång.

Men den fysiska säkerheten är inte allt när det gäller hemsidan.

– Det finns dessutom lagar att ta hänsyn till, förklarar Dan Engström och nämner tre områden:

 • Personuppgiftslagen (PUL) som i korthet innebär att icke journalistiska och konstnärliga hemsidor ej får innehålla uppgifter om privatpersoner utan dessas uttryckliga medgivande. Se vidare www.pul.nu. eller www.din.se (Datainspektionen).

 • Upphovsrättslagen som reglerar en upphovsmans (författare, tonsättare, journalist m.m.) ideella och ekonomiska rättigheter. Det är inte bara att hämta en musiksnutt eller en bra text man råkar hitta på nätet någonstans. Bara för att den är utlagd behöver den inte vara lovlig att ladda ner. Den kan vara utlagd mot upphovsmannens samtycke eller utan hans eller hennes vetskap. Och det kan innebära brott mot upphovsrättslagen.

  Se exempelvis www.stim.se eller www.alis.se

 • Reklamregler. Hur och under vilka förutsättningar man får bedriva reklam på nätet.

Allt detta bör den konsult, som ska lämna råd i internetfrågor, oavsett om denne är advokat, jurist, revisor eller annan, ha i bakhuvudet.

Vildvuxen bransch

Framför allt är det viktigt när det gäller rådgivning till företag som är intresserade av att gå in som finansiär för ett internetföretag.

– Det är idag en ganska vildvuxen bransch, förklarar Dan Engström. Här finns allt.

Unga studenter från universitet och högskolor som har en idé de vill förverkliga. De har inget lager, inga inköpta varor utan har byggt upp återförsäljare och leverantörer som de kanske aldrig träffar fysiskt. De registrerar några hemsidor i olika länder, reser runt i Europa och gör affärerna via mobiltelefon. Deras affärsplan är ofta sprängfylld med goda idéer, men kanske inte alltid så realistisk i så måtto att de inte beaktat de lagar och bestämmelser under vilka de skall verka och driva verksamhet. De har alltså en idé, men inga pengar utom de 100 000 de skrapat ihop för att inregistrera aktiebolaget.

Den andra ”ytterligheten” är de lite mer försiktiga som vill ha råd från början för att ta reda på vilka regler som gäller för skatter, avtalsjuridik, IT-juridik och liknande.

Dessa båda kategorier kan alltså ett kunskapsföretag som Ernst & Young få för bedömning.

– Man kan se det som ett åkerfält där utvecklingsfasen är grodd, tillväxt, mognad och skörd, säger Dan Engström lite filosofiskt. Och oavsett när de agerar behöver de kapital och då vänder de sig till venture capital företag (VC-företag).

Enorma utvecklingsmöjligheter

Det intressanta är enligt Dan Engström att VC-företag idag går in på ett mycket tidigare skede än tidigare. VC-företagen gör en riskbedömning och investerar ett flertal miljoner i ett sådant bolag mot att de går in som delägare, ibland med en ledamot i styrelsen men i alla fall med någon form av kontroll.

– Det finns vissa VC-bolag som kallt räknar med att 75 procent av de bolag de investerar i går omkull, förklarar Dan Engström. Det uppvägs av de enorma utvecklingsmöjligheter, både ekonomiskt och i uppmärksamhet, som finns i de bolag som går bra. Det är mycket stora pengar vi pratar om.

Ska då en revisionsbyrå ta en sådan kund och i så fall när och på vilka villkor?

– Många VC-företag går in redan i grodd eller tillväxtfasen, medan många revisionsbolag antagligen väntar till när mognadsprocessen övergår till skörd och bolaget ska in på börsen, tror Dan Engström. Det är naturligtvis en vansklig bedömning att göra. Ska man gå in från början och kanske, för att bolaget saknar medel för stunden, få vänta i några år på att få betalt för sin revision och rådgivning? Detta skall vägas mot att få vara med och bygga upp något som sedan blir ett stort och namnkunnigt bolag inom sin bransch. Det här är mycket fråga om en företagskultur och i vilken omfattning en revisionsbyrå ska bryta ny mark i risktänkandet.

Pär Trehörning

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...