Balans nr 6–7 2000

Internationellt: Trustees utsedda för det nya IASC

Ytterligare ett steg har tagits på den långa vägen att skapa ett nytt IASC. Den nomineringskommitté som tillsattes vid årsskiftet har enats om 19 namn som skall utgöra Trustees, dvs. den grupp av personer som skall ansvara för att IASC fungerar som tänkt. Som ordförande föreslås Paul Volcker, en tidigare ordförande i USA:s Federal Reserve Board, dvs. närmast centralbanken. Av de övriga 18 är det väl bara ett namn som är välbekant för svenskar. Det gäller Jens Röder, som länge varit aktiv i FEE, dvs. den europeiska revisorsorganisationen. Välkänd, i varje fall för de som haft kontakt med IASC, är också Ken Spencer, ordförande i den australiensiska motsvarigheten till vårt Redovisningsråd. Ken var en av dem personer som ansågs ha möjlighet att bli ordförande i IASC. Nu verkar det som om att den allmänna uppfattningen är att den posten är vikt för David Tweedie, ordförande i det brittiska ASB.

Den viktigaste omedelbara uppgiften för Trustees är att utse de 14 personer som skall ingå i IASC. Avsikten är att de skall kunna påbörja sitt arbete den 1 januari. Det är osäkert om det verkligen är möjligt. Det finns många kandidater. Intresset har varit stort att få medverka. Utnämningarna kan därför knappast vara klara förrän en bit in på hösten. Det diskuteras därför att flytta fram datumet för den nya organisationen några månader.

Medlemmarna godkänner den nya konstitutionen

Den formella förutsättningen för att den ändring av konstitutionen som är nödvändig har också klarats av. Vid IFAC-mötet i Edinburgh godkändes förslaget till ändring enhälligt. Det kan framstå som överraskande. Före mötet hördes flera missnöjda röster. Många av de som för närvarande aktivt medverkar i normgivningsarbetet kommer ju att förlora sitt inflytande när det nya IASC börjar fungera. Uppenbarligen insåg dock alla att det inte finns något realistiskt alternativ, precis som fallet var när omröstningen ägde rum i IASC:s styrelse.

Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...