Ytterligare ett steg har tagits på den långa vägen att skapa ett nytt IASC. Den nomineringskommitté som tillsattes vid årsskiftet har enats om 19 namn som skall utgöra Trustees, dvs. den grupp av personer som skall ansvara för att IASC fungerar som tänkt. Som ordförande föreslås Paul Volcker, en tidigare ordförande i USA:s Federal Reserve Board, dvs. närmast centralbanken. Av de övriga 18 är det väl bara ett namn som är välbekant för svenskar. Det gäller Jens Röder, som länge varit aktiv i FEE, dvs. den europeiska revisorsorganisationen. Välkänd, i varje fall för de som haft kontakt med IASC, är också Ken Spencer, ordförande i den australiensiska motsvarigheten till vårt Redovisningsråd. Ken var en av dem personer som ansågs ha möjlighet att bli ordförande i IASC. Nu verkar det som om att den allmänna uppfattningen är att den posten är vikt för David Tweedie, ordförande i det brittiska ASB.

Den viktigaste omedelbara uppgiften för Trustees är att utse de 14 personer som skall ingå i IASC. Avsikten är att de skall kunna påbörja sitt arbete den 1 januari. Det är osäkert om det verkligen är möjligt. Det finns många kandidater. Intresset har varit stort att få medverka. Utnämningarna kan därför knappast vara klara förrän en bit in på hösten. Det diskuteras därför att flytta fram datumet för den nya organisationen några månader.

Medlemmarna godkänner den nya konstitutionen

Den formella förutsättningen för att den ändring av konstitutionen som är nödvändig har också klarats av. Vid IFAC-mötet i Edinburgh godkändes förslaget till ändring enhälligt. Det kan framstå som överraskande. Före mötet hördes flera missnöjda röster. Många av de som för närvarande aktivt medverkar i normgivningsarbetet kommer ju att förlora sitt inflytande när det nya IASC börjar fungera. Uppenbarligen insåg dock alla att det inte finns något realistiskt alternativ, precis som fallet var när omröstningen ägde rum i IASC:s styrelse.

Rolf Rundfelt