European federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) är en samarbetsorganisaton för revisorer och kvalificerade redovisningsekonomer som arbetar med små och medelstora företag (SME). Svensk medlem i organisationen är Svenska Revisorsamfundet SRS.

På sitt årsmöte i augusti valde EFAA Klas Erik Hjorth till ny ordförande efter fransmannen Phillippe Arraou som suttit fyra år.

Den tidigare SRS-ordföranden Klas-Erik Hjorth är godkänd revisor, verksam vid Lindebergs Grant Thornton i Sundsvall.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland