Balans nr 8–9 2000

Noteringar: FARs nya hemsida – första steget i en total modernisering

Kommunikation är på sitt sätt kärnan av det FAR ägnar sig åt. Kommunikation med ledamöter, beslutsfattare, massmedier, företag och allmänhet. Kommunikation för att lyssna, lära, svara och påverka.

Det finns några klassiska kanaler för FARs kommunikation. Den mest klassiska är ledamotsförteckningen, som givits ut ända sedan FAR grundades 1923 och som länge användes för att sprida artiklar och uppsatser om revisorernas specialområden och, från 1949, FARs rekommendationer i redovisnings- och revisionsfrågor. Kanalerna har blivit fler med åren. 1975 föddes Balans och 1979 Samlingsvolymen. Idag ger FAR ut tre periodiska skrifter och över tjugotalet boktitlar.

Under de senaste åren har även datamedierna gjort sitt intåg i FARs kommunikationer. Ett antal CD-rom-skivor och ordboksprogram finns tillgängliga, och i ökande utsträckning tillhandahålls FAR-materialet också online, särskilt för stora användare.

En hemsida på internet har FAR haft i flera år, och förlaget har t.o.m. en elektronisk bokhandel. FARs hemsida har dock haft ganska begränsad omfattning och främst varit inriktad på att lämna den mest elementära informationen om FAR och revisorsyrket till studenter, journalister och utländska revisorskolleger.

När FAR nu öppnar en helt ny och användarvänlig hemsida är det ock inte bara en uppgradering av de tjänsterna. Snarare är det ett första steg i en total modernisering av FARs kommunikation med ledamöter och omvärld. Målet är både bättre tillgänglighet för användare och bättre hushållning med ledamöternas pengar.

Ingen tryckt ledamotsförteckning

Den första märkbara ändringen är att det inte kommer att ges ut någon tryckt ledamotsförteckning i fortsättningen. FARs ledamöter 1999 blev den sista i den långa raden av häften i varierande gröna nyanser. Förhoppningsvis skall sökfunktionerna göra den nätbaserade ledamotsförteckningen lika användbar. Dessutom är den långt mer aktuell, eftersom den uppdateras periodiskt.

En annan ändring som ledamöterna kommer att märka inför höstens årsstämma är att den ganska påkostade tryckta årsberättelsen avskaffas och ersätts med fyllig information på nätet, medan bara de egentliga redovisningshandlingarna distribueras i skriftlig form.

Balans läsare kommer att märka en tredje ändring. FARs remissyttranden finns nu tillgängliga in extenso på nätet, och Balans kommer bara att publicera mycket korta sammanfattningar.

De viktigaste ändringarna ligger ändå framför oss. Ett diskussionsforum för ledamöter har redan börjat användas för en debatt i redovisningsfrågor, och förhoppningen är att det skall växa till ett livfullt meningsutbyte mellan ledamöterna. FARs kommittéer och arbetsgrupper kommer att få egna, avskilda utrymmen på nätet som skall underlätta IT-användningen i deras arbete. FARs serie av meddelanden till ledamöterna kommer gradvis att ersättas av elektronisk information.

Som vanligt är det ändå användarna som vet bäst. Förhoppningen är att många skall använda hemsidans möjlighet att höra av sig till FAR med kritik, beröm, invändningar och råd. Världen är trots allt bara i början av dataåldern.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...