Balans nr 8–9 2000

Noteringar: FARs nya hemsida – första steget i en total modernisering

Kommunikation är på sitt sätt kärnan av det FAR ägnar sig åt. Kommunikation med ledamöter, beslutsfattare, massmedier, företag och allmänhet. Kommunikation för att lyssna, lära, svara och påverka.

Det finns några klassiska kanaler för FARs kommunikation. Den mest klassiska är ledamotsförteckningen, som givits ut ända sedan FAR grundades 1923 och som länge användes för att sprida artiklar och uppsatser om revisorernas specialområden och, från 1949, FARs rekommendationer i redovisnings- och revisionsfrågor. Kanalerna har blivit fler med åren. 1975 föddes Balans och 1979 Samlingsvolymen. Idag ger FAR ut tre periodiska skrifter och över tjugotalet boktitlar.

Under de senaste åren har även datamedierna gjort sitt intåg i FARs kommunikationer. Ett antal CD-rom-skivor och ordboksprogram finns tillgängliga, och i ökande utsträckning tillhandahålls FAR-materialet också online, särskilt för stora användare.

En hemsida på internet har FAR haft i flera år, och förlaget har t.o.m. en elektronisk bokhandel. FARs hemsida har dock haft ganska begränsad omfattning och främst varit inriktad på att lämna den mest elementära informationen om FAR och revisorsyrket till studenter, journalister och utländska revisorskolleger.

När FAR nu öppnar en helt ny och användarvänlig hemsida är det ock inte bara en uppgradering av de tjänsterna. Snarare är det ett första steg i en total modernisering av FARs kommunikation med ledamöter och omvärld. Målet är både bättre tillgänglighet för användare och bättre hushållning med ledamöternas pengar.

Ingen tryckt ledamotsförteckning

Den första märkbara ändringen är att det inte kommer att ges ut någon tryckt ledamotsförteckning i fortsättningen. FARs ledamöter 1999 blev den sista i den långa raden av häften i varierande gröna nyanser. Förhoppningsvis skall sökfunktionerna göra den nätbaserade ledamotsförteckningen lika användbar. Dessutom är den långt mer aktuell, eftersom den uppdateras periodiskt.

En annan ändring som ledamöterna kommer att märka inför höstens årsstämma är att den ganska påkostade tryckta årsberättelsen avskaffas och ersätts med fyllig information på nätet, medan bara de egentliga redovisningshandlingarna distribueras i skriftlig form.

Balans läsare kommer att märka en tredje ändring. FARs remissyttranden finns nu tillgängliga in extenso på nätet, och Balans kommer bara att publicera mycket korta sammanfattningar.

De viktigaste ändringarna ligger ändå framför oss. Ett diskussionsforum för ledamöter har redan börjat användas för en debatt i redovisningsfrågor, och förhoppningen är att det skall växa till ett livfullt meningsutbyte mellan ledamöterna. FARs kommittéer och arbetsgrupper kommer att få egna, avskilda utrymmen på nätet som skall underlätta IT-användningen i deras arbete. FARs serie av meddelanden till ledamöterna kommer gradvis att ersättas av elektronisk information.

Som vanligt är det ändå användarna som vet bäst. Förhoppningen är att många skall använda hemsidans möjlighet att höra av sig till FAR med kritik, beröm, invändningar och råd. Världen är trots allt bara i början av dataåldern.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...