Balans nr 1 2001>

Noteringar: Därför uppmanade Stig Nilsson kvinnorna i FAR att stå på sig

I protokollet från FARs årsmöte noteras att den avgående nämndledamoten Stig Nilsson, Ernst & Young i Helsingborg, ”hänvisade till stadgarnas krav på representativitet och uppmanade de kvinnliga ledamöterna att stå på sig för att utöka sin representation”.

– Jag menar att när snart var fjärde ledamot är kvinna så borde det också visa sig på ordförandeposten. Ungefär var fjärde gång borde vi nu kunna förvänta oss en kvinnlig ordförande.

Viktig symbolfråga

Stig Nilsson anser att det är en viktig symbolfråga för FAR.– Och om man inte bryter mönstret nu så kan det dröja många år. Det ser väl ut som om det tidigast skulle kunna bli en kvinna på den stolen omkring år 2008.

– Jag är ingen vän av kvotering. Men jag kan också se att vi tycks ha samma problem som näringslivet i övrigt med att rekrytera kvinnor för toppbefattningar.

Men hur ska det gå till?

– Jag vill säga till kvinnorna att ni själva måste ta tag i situationen. Ni måste vilja, ni måste våga sticka ut hakan och utmana de mansdominerade strukturerna.

Han konstaterar också att det inte blir lätt. Traditionens makt är stark.

– Jag kan inte skryta med att jag kunde ändra på det särskilt mycket under mina nio år som ordförande i Ernst & Young.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...