I protokollet från FARs årsmöte noteras att den avgående nämndledamoten Stig Nilsson, Ernst & Young i Helsingborg, ”hänvisade till stadgarnas krav på representativitet och uppmanade de kvinnliga ledamöterna att stå på sig för att utöka sin representation”.

– Jag menar att när snart var fjärde ledamot är kvinna så borde det också visa sig på ordförandeposten. Ungefär var fjärde gång borde vi nu kunna förvänta oss en kvinnlig ordförande.

Viktig symbolfråga

Stig Nilsson anser att det är en viktig symbolfråga för FAR.– Och om man inte bryter mönstret nu så kan det dröja många år. Det ser väl ut som om det tidigast skulle kunna bli en kvinna på den stolen omkring år 2008.

– Jag är ingen vän av kvotering. Men jag kan också se att vi tycks ha samma problem som näringslivet i övrigt med att rekrytera kvinnor för toppbefattningar.

Men hur ska det gå till?

– Jag vill säga till kvinnorna att ni själva måste ta tag i situationen. Ni måste vilja, ni måste våga sticka ut hakan och utmana de mansdominerade strukturerna.

Han konstaterar också att det inte blir lätt. Traditionens makt är stark.

– Jag kan inte skryta med att jag kunde ändra på det särskilt mycket under mina nio år som ordförande i Ernst & Young.

Bengt Holmquist