I augustinumret av tidningen ”Du&jobbet” redovisas en undersökning om s.k. arbetsorsakade besvär.

Det är Statistiska Centralbyrån och Arbetsmiljöverket som genomför sådana studier en gång om året och av årets undersökning framgår att revisor är Sveriges friskaste yrke för både män och kvinnor. För kvinnorna finns även bokförings- och redovisningsassistenter samt redovisningsekonomer med på topplistan.

En intervjuad revisor tror att det beror på att det är ett stimulerande jobb utan någon svår fysisk miljö (”det tyngsta man lyfter är pärmar”). Men han talar även om stress och påpekar att det finns utbrändhet även i denna landets friskaste yrkeskår (se Balans nr 3/2001).

I undersökningen märks den ökade stressen i det svenska arbetslivet. Sedan 1995 har andelen av alla tillfrågade som angivit stress och arbetsrelaterade psykiska påfrestningar i stort sett fördubblats. Stress är vanligt bland arbetsledare, lärare och inom hälso- och sjukvården.

Så här ser topplistorna ut:

Minst besvär, män:

  1. Revisorer

  2. Försäljare i fackhandel

  3. Byggnadsingenjörer

  4. Chefer för särskilda funktioner (t.ex. personal/ekonomichefer)

  5. Säljare

Minst besvär, kvinnor:

  1. Revisorer

  2. Bokförings- och redovisningsassistenter

  3. Dataspecialister

  4. Försäljare i fackhandel

  5. Redovisningsekonomer

Mest besvär har bland männen byggnadsarbetare och bland kvinnor gymnasielärare.

Bengt Holmquist