Det blir flera debatter och seminarier som tar upp branschens aktuella frågor i höst. Balans kommer naturligtvis att bevaka dessa för läsarnas räkning.

1. Finforum

Årets Finforum arrangeras den 8 november i Stockholm. Temat är Företagens informationsgivning under året.

Det inledande föredraget hålls av professor Ashwinpaul C. Sondhi och behandlar aktuella trender i börsbolagens informationsgivning i USA.

Sedan talar SCA:s före informationschef Sten Lindholm om de utländska placerarnas krav och FEE-presidenten Göran Tidström om de stora förändringar som är på väg inom internationell redovisningspraxis. Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist gör sina traditionella genomgångar av börsbolagens redovisningar respektive delårsrapporter. Och vinnare i tävlingen om Bästa redovisning 2000 utses.

Paneldebatten heter i år Varför prognoser? och de som ska diskutera ”problem och förtjänster, användbarhet och trovärdighet” är Electrolux ekonomichef Johan Bygge, Ericssons informationsansvariga Pia Gideon, analyschef Björn Jansson på Enskilda Securities och auktor. revisor Sigvard Heurlin.

Årets Finforum leds av Peter Malmqvist från Aragon

Anmälningar och upplysningar hos IREV.

2. Juriststämman

Svensk Juriststämma äger rum på Mässan i Älvsjö 13–15 november.

Av stort intresse för revisionsbranschen är naturligtvis det som tidningen ”Advokaten” karakteriserat som årets debatt. Den ska föras mellan representanter för advokaterna och revisionsbyråernas jurister. Titeln lyder:

Kan bara advokater vara oberoende?

Detta aktuella ämne (se även om revisorernas oberoende på sid. 20–32 i detta nummer av Balans) diskuterar advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, advokat Lars Wenne, Olle Widell, Ernst & Young Law och avdelningschef Lars Isacsson KPMG Legal. Debattledare är Erik Blix.

Till juriststämman anmäler man sig hos VJS.

3. FAR-dagen

Årets FAR-dag äger rum den 23 november i Stockholm, alltså inte sista fredagen i november som det brukar vara. Där kan FAR-ledamöter bl.a. ta del av den nya Demoskop-undersökningen om vad ledamöterna tycker om föreningen. I två stora block behandlas också viktiga nyheter: analysmodellen och de nya revisionsstandarderna (RevS).

Bengt Holmquist