Det här numret domineras av två stora block. Vi återkommer till MDP-frågan. Alltså problemen kring revisionsbyråernas utveckling till s.k. flerkompetens. Inte minst juristernas närvaro på byråerna och förhållandet till advokaterna är ju känsligt, vilket inte minst framgår av intervjun med advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff.

Vi bad Inge Wennberg skriva om det här. Han är frilansjournalist och Balans genom tiderna flitigaste medarbetare, som vi nu hälsar välkommen tillbaka efter några års uppehåll.

Det andra stora blocket handlar om nyheterna inför årets bokslut. Där ger vi med hjälp av redovisningsspecialister från flera byråer både en översiktllig bild och kommenterar två av de aktuella rekommendationerna. Då handlar det om den fullständiga skatteredovisningen och om hur de nya reglerna för nedskrivning ställer krav på värderingar.