Innehåll

Balans nr 11 2001

Noteringar: Så arbetar FAR med analysmodellen

Nu är arbetet med att genomföra den s.k. analysmodellen (se förra numret av Balans) i full gång. Och det är bråttom.

Den nya revisorslagen träder i kraft vid årsskiftet (om det inte skulle hända något oförutsett i riksdagsbehandlingen i slutet av november). Till dess ska man analysera vilka krav på förändring av arbetssättet som lagen förutsätter. Det behövs också redskap för att förenkla införandet av de nya kraven på byråerna. Dessutom vill FAR nå ut med information till alla som berörs av analysmodellen.

Man har definierat ”slutkonsumenterna” som revisionsbyråerna. Men det framtagna materialet kommer också att kunna användas vid kontakter med t.ex. tillsynsmyndigheten, advokaterna, domstolar och media.

En broschyr ska presenteras på FAR-styrelsens sammanträden den 3 december. Därefter kommer det också att hållas IREV-seminarier om analysmodellen i Göteborg (6 dec.), Malmö (7 dec.) och Stockholm (12 dec.).

I FARs ”genomförandegrupp för analysmodellen” finns två revisorer (Hans Åkervall, KPMG och Bo Åsell, Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och två jurister (Carina Bergman Marcus, Ernst & Young och FARs förre föreningsjurist Anders Strömqvist, nu verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg