Innehåll

Balans nr 11 2001

Noteringar: Finforum 2001 – Nu kommer etiken i redovisningen

Årets Finforum 8 november, arrangerat av FAR, IREV, Stockholmsbörsen och Sveriges Finansanalytikers Förening, handlade bl. a. om värdet av prognoser och om internationell redovisningspraxis och informationsgivning.

Sten Lindholm, informationschef på SCA i många år, talade om hur utländska investerare resonerar. Frågor om hållbarhet, mänskliga rättigheter, etik och social redovisning kommer starkt i många länder, kanske alldeles särskilt i Storbritannien.

Professor Aschwinpaul C Sondhi utredde de senaste reglerna från FASB och Göran Tidström rapporterade från sina FEE- och EFRAG-horisonter. Rolf Rundfelt talade om den genomgång av årsredovisningar som han gjort tillsammans med Lennart Huldén.

Peter Malmqvist berättade om presentationen av prognoser i delårsrapporteringen, vilket ledde fram till en paneldebatt om varför man ska ha prognoser. Och där varnades för att aktiemarknaden snart riskerar att trasas sönder av månadsrapporter. Vi kan få en ”månadskapitalism”. Många företag i USA lämnar redan mid-quarter updates till sina kvartalsrapporter.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg