Margit Knutsson, ledamot i Redovisningsrådet lämnar RR med anledning av att hon den 1 december går från Svenskt Näringsliv för att bli chefsrådman vid Länsrätten i Stockholms län.

Rådets kanslichef Lennart Axelman börjar dessutom på Ernst & Young Technical department under hösten.

Inga ersättare var utsedda när detta nummer av Balans gick i press.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg