Jag är överraskad över uppmärksamheten. Flera har frågat mig: ”Hur kan du ta tjänsten som administrativ direktör på en advokatbyrå?

Det säger statsautorisert revisor Paul Bellamy till den norska tidskriften ”Revisjon og Regnskap” utgiven av Den norske Revisorforening.

Engelsmannen Paul Bellamy har nyligen blivit vd på den stora och välrenommerade advokatbyrån Wiersholm, Mellbye & Bech. Han har tidigare haft ledande befattningar i tre revisions- och konsultbyråer.

På frågan om man måste vara jurist för att vara chef på en advokatbyrå svarar Paul Bellamy:

– Nej, du behöver inte vara advokat för att leda en advokatbyrå. Inte heller behöver du vara revisor för att leda en revisionsbyrå. Jag har påtalat detta för några toppledare på revisionsbyråer, men de håller inte med mig. Enligt min mening är det gammaldags tänkande. När jag blev anställd på Wiersholm, Mellbye & Bech var ett av kraven från deras sida att den vd:n inte skulle vara advokat, berättar Paul Bellamy.

Han betonar i intervjun med ”Revisjon og Regnskap” det professionella ledarskapet, även i partnergemenskaper.

– Därför var min första fråga både till styrelseordföranden och till headhuntern: ”Är detta en glorifierad vd eller en verklig vd?” Och hade de inte önskat en riktig vd hade jag tackat nej.

Paul Bellamy ställer sig också frågande till att norrmän tror menar att en revisor måste hålla på med revision.

– I England arbetar ungefär hälften av alla chartered accountants med revision. Övriga använder sin fackkunskap på många andra funktioner i näringslivet.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg