Innehåll

Balans nr 11 2001

Revisionsnyheter: Revisionsfrågor vid e-handel

Utkast till nytt uttalande – remiss från IFAC/IAPC

Den internationella revisionskommittén IAPC har publicerat ett utkast till ett nytt uttalande som ger vägledning när revisorn skall hantera några av de särskilda risker som är förknippade med e-handel.

Uttalandet identifierar särskilda förhållanden som kan beaktas när revisorn överväger hur e-handel via Internet påverkar företagets affärsverksamhet och hur e-handel via Internet påverkar den riskbedömning som revisorn gör med syftet att uttala sig i revisionsberättelsen.

Uttalandet berör också den skicklighet och kunskap som krävs för att förstå hur e-handel via Internet påverkar revisionen. Det beskriver vikten av ”kunskap om verksamheten”, något som är avgörande för bedömningen av den betydelse som e-handeln har på företagets verksamhet och påverkan på revisionsrisk.

Annat som tas upp är bl.a. överväganden kring intern kontroll, som t.ex. säkerhetsfrågor, transaktionsfullständighet och systemsamband.

Vidare behandlas fallissemang i system och infrastruktur samt utläggning av olika aktiviteter på externa parter.

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...