Innehåll

Balans nr 11 2001

Revisionsnyheter: Revisionsfrågor vid e-handel

Utkast till nytt uttalande – remiss från IFAC/IAPC

Den internationella revisionskommittén IAPC har publicerat ett utkast till ett nytt uttalande som ger vägledning när revisorn skall hantera några av de särskilda risker som är förknippade med e-handel.

Uttalandet identifierar särskilda förhållanden som kan beaktas när revisorn överväger hur e-handel via Internet påverkar företagets affärsverksamhet och hur e-handel via Internet påverkar den riskbedömning som revisorn gör med syftet att uttala sig i revisionsberättelsen.

Uttalandet berör också den skicklighet och kunskap som krävs för att förstå hur e-handel via Internet påverkar revisionen. Det beskriver vikten av ”kunskap om verksamheten”, något som är avgörande för bedömningen av den betydelse som e-handeln har på företagets verksamhet och påverkan på revisionsrisk.

Annat som tas upp är bl.a. överväganden kring intern kontroll, som t.ex. säkerhetsfrågor, transaktionsfullständighet och systemsamband.

Vidare behandlas fallissemang i system och infrastruktur samt utläggning av olika aktiviteter på externa parter.

Lars-Gunnar Larsson