Innehåll

Balans nr 11 2001

Flera kompetenser på revisionsbyrån: Gäller det etiken eller pengarna?

Advokater välkomnas i nya FAR. Men advokater på revisionsbyråer får inte kalla sig advokater, säger Sveriges advokatsamfund.

Multidisciplinary practices, MDP:er, med revisorer och (f.d.) advokater som ägare, finns redan. Sveriges största ”advokatbyrå” är ett revisionsföretag.

I en del länder är MDP:er med advokater fullt tillåtna. Går de för resten att förbjuda? EG-domstolen funderar.

Man kan undra vad en revisionsbyrå egentligen ska vara. Men anhängarna av MDP prisar flerkompetensen. Och stora revisionsbyråer är bra företagsbyggare.

Claes Sjölin på EY Law tycker att advokater kan arbeta i bolag med såväl revisorer som försäkringsmäklare, begravningsentreprenörer och andra.

Lars Isacsson, KPMG Legal, kallar samfundets inställning för konfrontation.

Axel Calissendorff, ordförande i samfundet, säger att advokatreglerna är till för klienterna. Advokatbyråns klientprivilegier finns inte på revisionsbyrån.

Björn Markland, FARs generalsekreterare, har respekt för advokaters sätt att behandla etikfrågor. ”Här tycks dock de i och för sig sunda ryggmärgsreflexerna inte riktigt ha passerat hjärnbarken för att dämpas. Allt är inte svart eller vitt.”

Kan det vara så enkelt att alltihopa är en fråga om pengar och konkurrens? Kanske det. Men är det avgörande?

MDP-frågan har blivit hetare med internationaliseringen. Och även lokalt i Sverige genom bland annat nya FAR där kvalificerade specialister på byråerna nu också kan bli ledamöter. Invalskraven är klara för affärsjurister, redovisnings- och corporate financespecialister. Och för skattekonsulter – där revisionsbyråerna är erkänt väletablerade i förhållande till advokatbyråerna. Andra kategorier på väg in är miljö- och IT-specialister.

Inge Wennberg