Innehåll

Balans nr 11 2001

Flera kompetenser på revisionsbyrån: Gäller det etiken eller pengarna?

Advokater välkomnas i nya FAR. Men advokater på revisionsbyråer får inte kalla sig advokater, säger Sveriges advokatsamfund.

Multidisciplinary practices, MDP:er, med revisorer och (f.d.) advokater som ägare, finns redan. Sveriges största ”advokatbyrå” är ett revisionsföretag.

I en del länder är MDP:er med advokater fullt tillåtna. Går de för resten att förbjuda? EG-domstolen funderar.

Man kan undra vad en revisionsbyrå egentligen ska vara. Men anhängarna av MDP prisar flerkompetensen. Och stora revisionsbyråer är bra företagsbyggare.

Claes Sjölin på EY Law tycker att advokater kan arbeta i bolag med såväl revisorer som försäkringsmäklare, begravningsentreprenörer och andra.

Lars Isacsson, KPMG Legal, kallar samfundets inställning för konfrontation.

Axel Calissendorff, ordförande i samfundet, säger att advokatreglerna är till för klienterna. Advokatbyråns klientprivilegier finns inte på revisionsbyrån.

Björn Markland, FARs generalsekreterare, har respekt för advokaters sätt att behandla etikfrågor. ”Här tycks dock de i och för sig sunda ryggmärgsreflexerna inte riktigt ha passerat hjärnbarken för att dämpas. Allt är inte svart eller vitt.”

Kan det vara så enkelt att alltihopa är en fråga om pengar och konkurrens? Kanske det. Men är det avgörande?

MDP-frågan har blivit hetare med internationaliseringen. Och även lokalt i Sverige genom bland annat nya FAR där kvalificerade specialister på byråerna nu också kan bli ledamöter. Invalskraven är klara för affärsjurister, redovisnings- och corporate financespecialister. Och för skattekonsulter – där revisionsbyråerna är erkänt väletablerade i förhållande till advokatbyråerna. Andra kategorier på väg in är miljö- och IT-specialister.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...