Innehåll

Balans nr 11 2001

Nyheter inför bokslutet 2001: Vilka berörs av Redovisningsrådets rekommendationer...

Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden från Rådet och dess Akutgrupp riktar sig i första hand till de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har ett stort allmänt intresse. Vi kallar fortsättningsvis dessa företag för ”noterade” företag.

Det har även föreslagits att större försäkringsföretag, kreditinstitut och värdepappersbolag fr.o.m. räkenskapsår som inleds 1 januari 2002 eller senare ska tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppens uttalanden i de fall det inte föreligger föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen. Förslaget kommer att sändas på remiss.

Carina Edlund och Jorma Kyrö