Dansken Flemming Tost, ordförande i juryn för European Environmental Reporting Awards hälsade FAR välkommen i gemenskapen. Det skedde vid en presskonferens i FARs lokaler den 22 november.

Det är – som Balans redogjorde för i septembernumret – så att FAR nu är med och nominerar kandidater till den stora europeiska tävlingen om bästa miljö- och hållbarhetsredovisning.

I år valde man att bara nominera två svenska deltagare:

  • SAS som bästa miljöredovisning.

  • Volvo Personvagnar som bästa hållbarhetsredovisning och bästa förstagångsredovisning.

I klassen för små och medelstora företag finns däremot ingen svensk representant den här gången.

– SAS-chefen Jörgen Lindegaard sa direkt när han fick höra om nomineringen att det faktiskt var skönt att få beröm i dessa tider, sa företagets miljödirektör Niels Eirik Nertun. Både SAS och branschen har ju haft en exempellöst svår och motig höst.

SAS var tidigt ute, man har satsat hårt på miljöredovisning sedan 1995.

Volvo Personvagnar är däremot en nykomling.

– Men våra nya amerikanska ägare är mycket miljöintresserade, sa Susanne Hillberger. Volvo Personvagnar är en del av Ford och särredovisar inte ekonomisk information externt.

– Så det här är ju ett sätt att öka vår externa information.

De närvarande revisorerna ansåg dock att Volvos och andra företags trovärdighet skulle öka än mer om de i likhet med SAS lät externa revisorer granska miljö- och hållbarhetsredovisningen.

Det lovade Susanne Hillberger att ta med sig tillbaka hem till Göteborg.

Ur juryns motiveringar:

SAS har utformat en miljöredovisning av högsta klass. Redovisningen innehåller både grundläggande information som är väsentlig för förståelsen av det miljöarbete som bedrivs inom företaget, och mer sofistikerad information riktad till finansiella aktörer som använder redovisningen för analys och värdering av SAS verksamhet.SAS är ett av väldigt få företag vars miljöredovisning har behandlats av styrelsen. Detta ökar redovisningens trovärdighet och understryker den höga status miljöarbetet har inom SAS. Trovärdigheten ökas också av att miljöredovisningen varit föremål för granskning av externa revisorer.

Volvo Personvagnar publicerade i år sin första hållbarhetsredovisning – En redovisning av ansvarsfullt företagande år 2000. Den består av en tryckt redovisning med kompletterande information, främst data, på hemsidan på Internet.Karaktäristiskt för Volvo Personvagnars redovisning är att den utgår från de sju områden som anses viktigast i arbetet

med att utveckla ett ansvarsfullt företagande; kunder, säkerhet, kvalitet, miljö, medarbetare, leverantörer och samhälle.

Bengt Holmquist