Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

De förarbeten som ÅRL är baserad på är nästan lika gamla som Sigvard. ÅRL, men inte nödvändigtvis Sigvard, är föråldrad. Beslutet att ersätta ÅRL med IAS är ett uttryck för detta. De kommande åren, när ÅRL ligger i sina dödsryckningar, kommer vi gissningsvis se flera exempel på företag som inför en IAS, exempelvis IAS 39 om redovisning av finansiella instrument, trots att det strider mot ÅRL. I många europeiska länder är detta helt OK, redan i år. Om syftet är att ge läsarna av finansiella rapporter bättre information kan jag inte bli lika upprörd som Sigvard. Däremot tycker jag det är störande med årsredovisningar som avviker från lagen utan att vare sig styrelsen eller revisorer kommenterar detta. Exempel har jag gett i flera av mina Tendensböcker.

Låt mig till sist hälsa Sigvard att jag förlåter Din bristande klokskap.

Rolf Rundfelt