Innehåll

Balans nr 12 2001

Debatt: Rolf Rundfelt svarar – Sigvard Heurlin erhåller syndernas förlåtelse

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

De förarbeten som ÅRL är baserad på är nästan lika gamla som Sigvard. ÅRL, men inte nödvändigtvis Sigvard, är föråldrad. Beslutet att ersätta ÅRL med IAS är ett uttryck för detta. De kommande åren, när ÅRL ligger i sina dödsryckningar, kommer vi gissningsvis se flera exempel på företag som inför en IAS, exempelvis IAS 39 om redovisning av finansiella instrument, trots att det strider mot ÅRL. I många europeiska länder är detta helt OK, redan i år. Om syftet är att ge läsarna av finansiella rapporter bättre information kan jag inte bli lika upprörd som Sigvard. Däremot tycker jag det är störande med årsredovisningar som avviker från lagen utan att vare sig styrelsen eller revisorer kommenterar detta. Exempel har jag gett i flera av mina Tendensböcker.

Låt mig till sist hälsa Sigvard att jag förlåter Din bristande klokskap.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...