Föreningen auktoriserade revisorer FAR blev den 1 mars i år FAR – föreningen för revisionsbyråbranschen.

– Vi har haft en utveckling som tydliggjort behovet av en stark branschföreträdare med en bred bas, sa FARs ordförande Mats Fredricson.

Förutom arbetet med nya FAR, där man arbetat fram en stategi och en vision, har FARs styrelse haft en intensivt år med många stora frågor (bl.a. ISA-projektet och den nya revisorslagen med analysmodellen).

– När vi nu har fått ett antal nya kategorier av ledamöter i FAR är det viktigt med en klar strategi. Förutom kraven för de godkända revisorerna är i dag även invalskraven för affärsjurister, skatte- specialister, redovisnings- och corporate finance-specialister klara. Och examensrådet arbetar med ytterligare kategorier.

(På eftermiddagens FAR-stämma valdes de första representanterna för de nya kategorierna in i FARs styrelse, reds anm. Se sid. 42.)

Visionen för nya FAR lyder: ”FAR skall skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet, så att ledamöterna och deras företag kan skapa värden för näringsliv och samhälle.

– Med rätt hantering av den bredare ledamotsbasen kan vi skapa ett mervärde, sa Mats Fredricson och pekade på fler möjligheter för branschen, bl.a. det ökade intresset för ekonomisk information och ”assurance”-tjänster, den internationella harmoniseringen och analysmodellen.

Men Mats Fredricson såg också hot, som den fortsatta prispressen på revisionstjänster.

Han pekade också på olika framgångsfaktorer för FAR, såsom tydliga mål, professionalism (både vad gäller kompetens och engageman), kommunikation och synlighet samt ett engagemang för alla ledamöter oavsett ålder, kön, byråstorlek och geografisk spridning.

Styrelsens mål på kort sikt är bl.a. att positionera nya FAR och öka intresset för branschen och dess tjänster, etablera analysmodellen och skapa en trovärdighet samt utarbeta en särskild strategi för utbildningen. För att underlätta rekryteringen till branschen ska FAR profilera sig. Man man ska också arbeta med lobbying och annan omvärldspåverkan. FARs nuvarande kansli- och kommittéorganisation ska finnas kvar, men man ska arbeta mer i projektform.

För att öka engagemanget hos ledamöterna vill Mats Fredricson skapa lokala nätverk och refererade till den undersökning om FAR som Demoskop har gjort.

– 84 procent av de tillfrågade (totalt 205 stycken) är positiva till nya FAR. Och 90 procent har aldrig varit engagerade i FAR. Där finns en källa att hämta i.

– Det har känts rätt att kalla FAR för ”nya” FAR under det gångna året, men lika naturligt blir det efter denna stämma att lägga bort ”nya” och bara säga FAR, avslutade Mats Fredricson.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson