Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Den bredare ledamotsbasen ska skapa mervärde

Föreningen auktoriserade revisorer FAR blev den 1 mars i år FAR – föreningen för revisionsbyråbranschen.

– Vi har haft en utveckling som tydliggjort behovet av en stark branschföreträdare med en bred bas, sa FARs ordförande Mats Fredricson.

Förutom arbetet med nya FAR, där man arbetat fram en stategi och en vision, har FARs styrelse haft en intensivt år med många stora frågor (bl.a. ISA-projektet och den nya revisorslagen med analysmodellen).

– När vi nu har fått ett antal nya kategorier av ledamöter i FAR är det viktigt med en klar strategi. Förutom kraven för de godkända revisorerna är i dag även invalskraven för affärsjurister, skatte- specialister, redovisnings- och corporate finance-specialister klara. Och examensrådet arbetar med ytterligare kategorier.

(På eftermiddagens FAR-stämma valdes de första representanterna för de nya kategorierna in i FARs styrelse, reds anm. Se sid. 42.)

Visionen för nya FAR lyder: ”FAR skall skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet, så att ledamöterna och deras företag kan skapa värden för näringsliv och samhälle.

– Med rätt hantering av den bredare ledamotsbasen kan vi skapa ett mervärde, sa Mats Fredricson och pekade på fler möjligheter för branschen, bl.a. det ökade intresset för ekonomisk information och ”assurance”-tjänster, den internationella harmoniseringen och analysmodellen.

Men Mats Fredricson såg också hot, som den fortsatta prispressen på revisionstjänster.

Han pekade också på olika framgångsfaktorer för FAR, såsom tydliga mål, professionalism (både vad gäller kompetens och engageman), kommunikation och synlighet samt ett engagemang för alla ledamöter oavsett ålder, kön, byråstorlek och geografisk spridning.

Styrelsens mål på kort sikt är bl.a. att positionera nya FAR och öka intresset för branschen och dess tjänster, etablera analysmodellen och skapa en trovärdighet samt utarbeta en särskild strategi för utbildningen. För att underlätta rekryteringen till branschen ska FAR profilera sig. Man man ska också arbeta med lobbying och annan omvärldspåverkan. FARs nuvarande kansli- och kommittéorganisation ska finnas kvar, men man ska arbeta mer i projektform.

För att öka engagemanget hos ledamöterna vill Mats Fredricson skapa lokala nätverk och refererade till den undersökning om FAR som Demoskop har gjort.

– 84 procent av de tillfrågade (totalt 205 stycken) är positiva till nya FAR. Och 90 procent har aldrig varit engagerade i FAR. Där finns en källa att hämta i.

– Det har känts rätt att kalla FAR för ”nya” FAR under det gångna året, men lika naturligt blir det efter denna stämma att lägga bort ”nya” och bara säga FAR, avslutade Mats Fredricson.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...