Vår huvuduppgift är att besvara remisser inom vårt område, sa Maria Millberg från FARs kansli, sekreterare i skattekommittén.

Kommittén har 16 ledamöter: ordföranden (Bo Ahlstrand), nio ledamöter, tre adjungerade experter, två suppleanter och sekreteraren. Under verksamhetsåret besvarade man nio remisser.

– Den kanske viktigaste och intressantaste frågan var väl den om reavinst på aktier, sa Maria Millberg. Bland de aktuella remisserna under hösten finns också den om skalbolag.

– Just nu har vi bara en obesvarad remiss på bordet, sa hon. Det handlar om RSV:s förslag till kontroll av svart arbetskraft inom byggsektorn.

Men det kommer mera.

– Vi hoppas att den s.k. 3-12-utredningen ska komma till skott, men där har ju ingenting hänt eller hörts på det senaste året.

När det gäller skatteremisser samarbetar FAR ibland med organisationen Svenskt Näringsliv, men man avger alltid sina egna remisser.

– FAR har ett gott namn i regeringskansliet.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson