I dagsläget ligger 145 byråer i ”pipeline för” kvalitetskontroll, sa Bo Ribers när han rapporterade om kvalitetsnämndens arbete.

Den 28 februari 2002 är det fem år sedan FAR beslutade att alla ledamöter vart femte år ska kunna visa att de tillhör eller under avsevärd tid tillhört en byrå som kvalitetskontrollerats under perioden.

– Ansökan saknas fortfarande från knappt 50 FAR-byråer, men vi kommer naturligtvis att göra vårt yttersta för att även de som kommer in sent med sin ansökan ska hinnas med. Under sommaren utbildade vi fler kontrollanter.

Bo Ribers pekade på att FARs kvalitetskontroll har bidragit till en medvetenhet om kvalitet bland FARs ledamöter. Han tyckte också att det var positivt att det i endast ett fall har beslutats om omkontroll.

Förra året kom en EU-rekommendation om kvalitetssäkring och i princip kan FARs nuvarande system inordnas, menade Ribers. Och man diskuterar, tillsammans med Svenska Revisorsamfundet SRS, riktlinjer om hur den nuvarande kvarlitetskontrollen kan anpassas.

Fotnot

Läs mer om FARs kvalitetskontroll på sid. 17–27. Där återfinns bl.a. en intervju med kvalitetsnämndens ordförande Bo Ribers.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson