Balans nr 12 2001

Internationellt: Optioner till anställda – prioriterat projekt hos IASB

Ett av IASBs prioriterade projekt gäller redovisning av optioner till anställda. Den uttalade målsättningen är att ge ut en rekommendation som kräver att optionens eventuella förmånsvärde skall redovisas som kostnad i resultaträkningen. Detta skulle också gälla för de personaloptioner som flera svenska företag gett ut under senare år.

IASBs förslag har mött starka reaktioner, framför allt i USA. En sammanslutning av ekonomichefer, Financial Executives Institute (FEI), har skrivit till IASB och varnat för konsekvenserna att gå vidare. Man kan inte förstå varför IASB vill väcka liv i ett förslag som avvisats i USA och som, om det genomfördes, skulle få starkt negativa konsekvenser för särskilt nystartade företag. Man varnar också för att tilltron till IAS som ett alternativ till

US GAAP skulle få sig en allvarlig knäck och för att de ekonomiska bidragen kan torka in. Maktspråk alltså utan egentliga argument.

Reaktionerna från europeisk sida verkar mer balanserade. FEE, den europeiska sammanslutningen av revisorer, har sålunda svarat IASB att de stöder förslaget att ge ut en rekommendation som kräver att kostnaden redovisas över resultaträkningen. FEE:s viktigaste invändning mot IASBs förslag gäller tidpunkten för när storleken av kostnaden skall mätas. IASB föreslår att tidpunkten skall vara när optionerna kan nyttjas, det vill säga vid lösentidpunkten. FEE anser det mer naturligt att göra en värdering av förmånen när optionerna ställs ut.

Tyskland tar täten

Detta är också den tyska uppfattningen som den kommer till uttryck i ett utkast till rekommendation, publicerad i somras av GASC, motsvarigheten till det svenska Redovisningsrådet. Tyskland tar alltså, något oväntat, täten i arbetet på att ge ut en rekommendation som kräver att värdet av optioner till anställda skall redovisas som kostnad. Remisstiden för utkastet har nyligen gått ut. Innehållet är inte känt. Det skulle dock förvåna om inte kritiken är sådan att GASC måste backa från sin målsättning att rekommendationen skall tillämpas redan från den 1 januari 2002.

Utkastet följer i stort sett de riktlinjer som tidigare dragits upp av både FASB i USA och IASB. Värdet av optionerna, beräknat antingen som ett marknadsvärde eller med utgångspunkt från en optionsvärderingsmodell, utgör en kostnad som skall belasta resultatet. Om optionen förutsätter att den anställde måste kvarstå i tjänst ett antal år för att kunna utnyttja optionen, skall kostnaden fördelas över denna period. Värdet skall beräknas när optionen ställs ut, det vill säga inte som IASB föreslår, när optionen utnyttjas. Skälen för detta är nog mer praktiska än teoretiska. Det är svårt att förstå varför inte utställandetidpunkten är avgörande, även om optionen förutsätter att den anställde kvarstår i tjänst en viss tid. Därför har alla remissinstanser, vad jag vet, inklusive Redovisningsrådet, kommit fram till denna slutsats.

På en väsentlig punkt skiljer sig GASC:s förslag från diskussionen i andra länder. Det gäller redovisningen av optionsprogram som säkrats genom återköp av egna aktier. Enligt tysk lag skall företag som köpt tillbaka egna aktier i avsikt att använda dem för exempelvis optionsprogram, redovisa aktierna som tillgång i balansräkningen, värderade enligt lägsta värdets princip. Det är alltså inte tillåtet att redovisa dem på det sätt som sker i Sverige, det vill säga som avdragspost från eget kapital, annat än i det fall företaget har för avsikt att sätta ner aktiekapitalet.

Om ett företag ställer ut optioner avseende egna aktier redovisade som tillgång skall kostnaden beräknas som skillnaden mellan lösenpriset och aktiernas redovisade värde. Om lösenpriset är 100 kronor och aktierna återköpts för samma belopp uppkommer alltså ingen kostnad.

I en bilaga till utkastet till rekommendation förutskickar dock GASC en lagändring. GASC verkar alltså för att redovisningen av återköpta aktier skall anpassas till det uttalande som sic gett ut, enligt vilket egna aktier alltid skall redovisas som avdragspost från eget kapital.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...