Först i tidningen handlar det om nya FAR. Den som möjligen undrar varför Balans fortfarande påstår sig vara utgiven av ”Föreningen Auktoriserade Revisorer” kan notera att ändringen inte träder i kraft förrän 1 mars.

I nästa nummer ändrar vi alltså till ”bara” FAR.

En fråga som raskt blivit aktuell är hur man ordnar säker informationsöverföring via Internet. I Lars Dykerts, Daniel Brättemarks och Björn Helanders artikel tittar man på möjligheter och problem med den nya tekniken och den ännu nyare lagstiftningen.

Annars handlar det en del om kommunal redovisning den här gången. Vi återkommer i ämnet under våren.

FARs föreningsjurist och hans kollega på KPMG tar upp en fråga som behandlats i ett par nummer: hur ska revisorn få ut sina fordringar ur klientföretag som hamnar på obestånd – en fråga som kan bli obehagligt aktuell för många revisorer.