Innehåll

Balans nr 2 2001

Noteringar: Kommunala revisorer kartlagda

Svenska kommunförbundet arbetar sedan en tid med att ta fram en faktabas om den kommunala revisionen och har presenterat några delresultat. Man menar att det mot bakgrund av debatten om den förtroendevalda revisionen är viktigt att ha väl underbyggda fakta.

En av de första delrapporterna handlar om de kommunala revisorerna: vilka de är och vad de har för erfarenhet.

I den första delen redovisas siffror baserade på kommunstatistiken från 1999. I Sveriges 289 kommuner fanns 2981 förtroendevalda revisorer. Av dessa var 2285 män, dvs. drygt 76 procent. Av de 290 ordförandena (Borås har två revisionsgrupper) var drygt 90 procent män. (Som en jämförelse kan nämnas att det är ca 28 procent kvinnor på ordförandeposten i alla kommunala förtroendeuppdrag.)

Den genomsnittlige förtroendevalde revisorn är 58 år. Lägsta snittåldern har kvinnor från vänsterpartiet (48 år) och äldst är män från socialdemokrater och moderater (60 år).

När det sedan gäller revisorernas erfarenhet och vilka andra uppdrag de har, så bygger siffrorna i stället på en revisionsenkät som Kommunförbundet gjort. Där har man fått svar från 197 kommuner.

Den genomsnittlige revisorn hade suttit i 2,22 mandatperioder, men den största enskilda gruppen är ändå inne på sin första revisionsperiod.

En intressant fråga är hur många andra kommunala uppdrag revisorerna samtidigt innehar. Här har man skattat siffror på basen av enkäten. Då visar det sig att 265 revisorer (drygt 17 procent) skulle sitta i fullmäktige, 129 i nämnd eller kommunstyrelse och 31 i styrelsen för något kommunalt företag.

Utredarna sammanfattar detta så här:

Skattningen visar att de ordinarie revisorerna i Sveriges 289 kommuner kan inneha totalt 160 uppdrag i organ som samtidigt är deras granskningsobjekt.

Man betonar samtidig att en revisor som samtidigt har ett uppdrag i ett granskningsobjekt är vald som revisor med undantag för det organet.

I den mån man har uppdrag i andra politiska församlingar är det vanligast i Svenska kyrkan. Det kan också noteras att tre av revisorerna i de kommuner som svarat samtidigt sitter i riksdagen.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...