Det var först efter en häftig debatt som styrelsen i ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) vid ett möte i början av februari kunde besluta att stödja förslaget om förkortad inlämningstid för årsredovisningar.

Slutligen stödde man i sitt remissvar dock en ändring till sju månader (alltså ungefär som i Sverige) i stället för tio. Men motståndet från representanter för dem som arbetar i och med småföretag (”det här blir en mardrömsprocess”) var starkt, rapporterar föreningens tidning Accountancy.

Bengt Holmquist