Innehåll

Balans nr 3 2001

Inledning

Det är inte så ofta våra temanummer handlar om branschen som arbetsplats. Oftare är det redovisningsfrågor eller revisionsregler som behandlas. Men det har gjorts tidigare; vi har skrivit om Kvinna i yrket och Ung på byrå, till exempel. Och nu Utbränd där bl.a. fyra revisorer berättar om sina tunga erfarenheter. Den som trodde att ”utbränd” bara är ett modeord rekommenderas att läsa deras berättelser.

I övrigt handlar det om så vitt skilda ämnen som god redovisningssed i insamlingsorganisationer, redovisning av publik egendom i kommunerna och den minskande revisorskåren.

Balans har börjat med en del återkommande inslag som Språk & ospråk, EUROpa-frågor och Internationellt. I detta nummer presenterar vi också Rolf Rundfelts genomgång av en en del tendenser i börsbolagens redovisningar – under den nya vinjetten Redovisning & redovisningar.