Det var inte så att SEC (Securities and Exchange Commission) satte tryck på de stora byråerna att sälja av konsultdelen.

Lynn Turner, chefsekonom på SEC, säger till Accountancy Online, nätupplagan av den engelska revisorsorganisationens tidskrift, att det var byråernas egen idé.

– Alla tre, KPMG, PWC och E&Y, har berättat för oss att vår undersökning inte hade någonting att göra med deras beslut att dela upp verksamheterna.

Många kommentarer under det senaste året (även på denna plats) har ju annars gått ut på att det var hotet från den amerikanska tillsynsmyndigheten som tvingade fram uppdelningen.

– Revision och konsultverksamhet har blivit separata och helt motsatta verksamheter inom en och samma struktur, säger Lynn Turner. Då kan man inte heller hålla dem samman i ett företag, utan då delar man upp dem.

Bengt Holmquist