Balans nr 3 2001

Utbränd: ”Atmosfären inom företaget är livsviktig”

Även i vårt företag finns medarbetare som drabbats av vad som skulle kunna vara utbrändhet. De få fall vi har har företrädesvis inträffat i storstadsmiljö. Vi tar naturligtvis detta på allra största allvar.

Det säger Peter Clemedtson, vd för PricewaterhouseCoopers ab, den del av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetar med större internationella företag och organisationer.

Utmattningsdepression, eller utbrändhet, har blivit något av ett samlingsbegrepp, menar Peter Clemedtson. Olika stressjukdomar kan yttra sig i olika former av fysiska och psykiska symtom som hjärtbesvär, magkatarr, huvudvärk eller depression.

När den här typen av sjukdom uppstår är det oftast svårt att avgöra vad i den sjukes livssituation som är den utlösande faktorn. Det kan vara arbetssituationen, familjesituationen eller andra faktorer i omgivningen.

När det är fråga om stressrelaterade sjukdomar är problematiken aldrig svart eller vit, menar Peter Clemedtson. Man kan heller inte dra slutsatsen att det ser likadant ut inom olika branscher. Det finns klara skillnader, tror han:

– Vår bransch är långsiktig till sin karaktär. Revision bygger på långsiktiga relationer med klienter. Det ökar förutsättningarna för en god arbetsplanering, vilket rätt utnyttjat kan förhindra negativ arbetsbelastning.

Det var så sent som i början av 90-talet som revisionsbranschen upplevde en recession. Den hängde i sin tur ihop med finanskrisen. Branschen i sin helhet blev därmed mer konkurrensutsatt. Därefter kom en tillväxtperiod, med snabba förändringar, ökad globalisering och nya spännande utmaningar. Men också med ökade förväntningar hos klienterna, både vad beträffar snabbhet och kompetens:

Tempot har ökat

– Det ökade tempot, i kombination med en ökad konkurrens på medarbetarmarknaden gjorde att vi fick en högre personalomsättning vilket alltid försvårar situationen, berättar Peter Clemedtson. Revisioner av stora företag med krav på allt snabbare finansiell rapportering och rådgivning i samband med t.ex. företagsöverlåtelser, ser vi som särskilt utsatta nischer. Naturligtvis ökar riskerna för stressrelaterade symtom här.

Peter Clemedtson säger att man är väl medvetna om dagens tuffa arbetsklimat. För att försöka förbättra situationen håller man för närvarande på att etablera samarbete med olika stressforskare.

Företagskulturen betyder mycket

– Företagskulturen är av stor betydelse för medarbetarnas välbefinnande, menar Peter Clemedtson vidare. Inom PricewaterhouseCoopers har den en mycket central betydelse. Sedan många år arbetar man mycket långsiktigt med sådana frågor på såväl chefs- som ledarskapsnivå.

Även om företaget har många olika verksamhetsinriktningar inom de flesta marknadssegmenten är det viktigt att företagskulturen är gemensam.

– Företagskultur handlar ytterst om attityder och hur vi alla beter oss mot varandra. Uppträder vi på ett sätt som visar att vi bryr oss om varandra och att vi respekterar varandra i det dagliga arbetet ger det en hävstångseffekt. Vi trivs bättre, mår bättre och orkar dessutom utföra ett bättre arbete.

Teamwork är en viktig ingrediens, säger Peter Clemedtson. Man lär av varandra. Man delar med sig av kunskap och erfarenhet.

– Vårt jobb går ut på att sälja kvalificerad kunskap till klienter som med rätta har höga krav.

– Det är en naturlig förutsättning i vår bransch att man som revisor och konsult ständigt blir bedömd och utvärderad av klienter. Detta är något som man med tiden måste lära sig. Det är en del av de spännande utmaningar som följer med yrket. Det går inte att undvika att arbetsbelastningen tidvis blir hög i vår typ av företag.

För att balansera detta har PricewaterhouseCoopers bl.a. infört en arbetstidsmodell där man kvittar övertid över hela året mot ledighet, berättar Jerry Ralowski som är HR-ansvarig partner inom företaget. Arbetar man mycket under en viss period bör man ta ut den tiden i ledighet under en annan period – gärna i anslutning till den inarbetade övertiden. Den modellen har fungerat väl sedan 1994.

– Dessutom har vi sedan länge informerat chefer om hur de ska agera om de uppfattar tendenser i riktning mot utmattningsdepression, berättar Peter Clemedtson vidare. Vi betonar vikten av att medarbetarna inte bara satsar sitt liv på arbetet, utan även på fritid. Balans måste råda.

– I dag driver vi i konsekvens med detta en kampanj som kallas ”Balans i tillvaron”. Det är ett begrepp som även används internationellt inom PricewaterhouseCoopers. Det pågår också många sociala aktiviteter inom de olika kontoren. Inom företaget poängteras det att det är viktigt med idrott och träning för hälsan. Vi stödjer medarbetares idrottsintresse såväl ekonomiskt som policymässigt.

– Sedan tre år tillbaka har vi också väl utvecklade system för medarbetarsamtal och program för personlig utveckling, berättar Jerry Minst två utvecklingssamtal per år viks för varje medarbetare. Då läggs även en utvecklingsplan upp. Varje medarbetare tilldelas också en handplockad coach.

Tanken är att ingen ska behöva falla mellan stolarna. En effekt av detta blir att varje person inom företaget har någon som bryr sig.

Har du några råd att ge stressade medarbetare?

– Konsten att delegera är väldigt viktig. Man bör undvika fallgropen att försöka klara av allting själv. Den är lömsk, anser jag, för den leder förr eller senare alltid till problem och är inte till gagn för någon.

– Det handlar också om att våga vara lite modig. Det gäller att själv våga ta ansvar för delegeringsproblem/omfördelning. Det ställer i sin tur krav på att vi stimulerar detta aktivt i vår företagskultur, men också att resursutbyggnad, organisationsstruktur och belöningssystem befrämjar detta.

– Slutligen tror jag på att en insiktsfull, öppen och vänlig atmosfär inom företaget är livsviktig för att få behålla friska och motiverade medarbetare, säger Peter Clemedtson.

Christina Berthold

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...