Revisorer är dåliga på att värdera sina kundrelationer. Det visar en undersökning som refereras i Accountancy, den brittiska revisorsorgansationens ICAEW:s tidskrift.

Undersökarna räknar med att det i själva verket är så att en byrås största och bästa klienter är just de som är mest troliga mål för konkurrenternas attacker.

Men revisorerna menar enligt undersökningen att möten och aktiviteter för att vårda kundrelationer känns ”improduktiva”.

Utredaren kommenterar:

– Det är lite märkligt att en grupp som ägnar sig åt att mäta och värdera, inte har en mer analytisk inställning till att utveckla kundkontakter.”

Bengt Holmquist