Åtta ledande franska bankdirektörer har skrivit protestbrev till olika europeiska institutioner och banker i EU och Schweiz.

Man vänder sig mot att behöva använda ”fair value”-begreppet i traditionell bankrörelse, dvs. att man ska mäta marknadsvärdet av tillgångarna och justera sin redovisning efter detta ”rättvisande värde”.

– Detta betyder att vi i redovisningsteorins namn riskerar att skapa en farlig instabilitet i banksystemet, säger Jean Laurent, som är ordförande i den franska bankföreningen, till Financial Times.

Enligt planerna ska alla noterade företag inom EU redovisa enlig IAS år 2005.

Bengt Holmquist