Innehåll

Balans nr 5 2001

Revisionsnyheter: Ny revisionsstandard om oegentligheter (ISA 240)

Vid sitt senaste sammanträde i mars 2001 beslutade IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC om en ny revisionsstandard som behandlar oegentligheter (”fraud”). Den nya ISA:n träder i kraft fr.o.m. revisionen av en räkenskapsperiod som slutar den 30 juni 2002 och senare.

Den nya standarden jämfört med nuvarande standard

  • betonar skillnaden mellan oegentligheter begångna av företagsledningen respektive övriga anställda,

  • utvecklar diskussionen om oegentlig ekonomisk rapportering,

  • innefattar vägledning om behovet av att inhämta företagsledningens bedömning av risken för oegentligheter samt

  • förstärker och klargör beskrivningen av de inneboende begränsningar som finns i en revision när det gäller att upptäcka oegentligheter.

IAPC beslutade också om att gå vidare med fas 2 i projektarbetet med oegentligheter. I huvudsak innebär denna fas att IAPC och den amerikanska standardsättaren ASB i nära samarbete kommer att utvidga den nya standarden med ytterligare grundläggande principer för att tillmötesgå rekommendationerna från amerikanska Public Oversight Board (POB) om särskilda granskningsåtgärder riktade mot oegentligheter. (Om POB och dessa förslag se artikel i Balans nr 10/2000.)

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...