Den 1 januari 2002 införs nya sedlar och mynt i de tolv länder som ingår i EMU. Över 300 miljoner européer kommer att få en ny nationell valuta i sin hand. Tills dess ska 14,25 miljarder eurosedlar och 50 miljarder euromynt ha tagits fram. Ewa Fallenius går i denna artikel igenom övergången till euro.

Sedlarna kommer att vara identiska i alla euroländer och kommer att finnas i sju valörer. Motiven på sedlarna, som designats av österrikaren Robert Kalina, kommer från sju tidsåldrar i Europas kulturella historia; klassisk (5 euro), romansk (10 euro), gotisk (20 euro), renässans (50 euro), barock och rokoko (100 euro), järn (200 euro) och 1900-talets moderna arkitektur (500 euro). Sedlarna har symboler som t.ex. fönster, portar och broar.

Mynten kommer att ha en gemensam framsida, men olika nationella baksidor med motiv som varierar från kungligheter till berömda personer och byggnader. Den enhetliga sidan av mynten, som utformats av belgaren Luc Luycx, visar Europeiska unionens karta mot en bakgrund av parallella linjer som binder samman de tolv stjärnorna i Europeiska unionens flagga. Mynten kommer att finnas i åtta valörer (1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro). Den vanligaste sedeln kommer att bli 50 euro och det vanligaste myntet kommer att bli en eurocent (det går 100 cent på en euro).

Distribution

Det är inte svårt att förstå att detta är ett ofantligt projekt där distributionen av de nya sedlarna och mynten och dessutom indragningen av den gamla valutan måste planeras in i minsta detalj. Det är Europeiska Centralbanken (ecb) som har huvudansvaret för distributionen av sedlar och mynt, men varje euroland måste själv se till att det finns en handlingsplan anpassad till det enskilda landets förutsättningar. Flest nya sedlar och mynt kommer att distribueras i Tyskland (4,3 miljarder sedlar och 17 miljarder mynt). Det minsta antalet sedlar och mynt (46 miljoner respektive 120 miljoner) kommer att distribueras i Luxemburg.

Den fysiska introduktionen av euron är inte bara en historisk händelse, utan även en strategisk, logistisk och praktisk utmaning utan tidigare motstycke. Flera miljoner myntmaskiner måste anpassas och flera hundra tusen bankomater måste justeras. Tusentals lastbilar kommer att åka fram och tillbaka i euroområdet för att distribuera de nya sedlarna och mynten och för att samla in de gamla. Om alla mynt skulle transporteras samtidigt skulle det behövas 478 000 lastbilar. Den sammanlagda vikten av alla mynt är mer än 239 000 ton, vilket motsvarar 24 Eiffeltorn.

För att underlätta inväxlingen de första dagarna 2002 kommer euro i slutet av 2001 att delas ut till bl.a. banker, postkontor, värdetransportföretag, varuautomatföretag och detaljhandeln över hela euroområdet. Omfattningen, tidpunkten och volymerna varierar i de olika euroländerna. (Se tabellen på nästa uppslag för mer detaljer.)

I vissa euroländer kommer allmänheten under andra halvan av december 2001 att få möjlighet att köpa så kallade startpaket som innehåller en uppsättning euromynt i alla valörer. Startpaketet ska hjälpa konsumenterna att lära känna de nya mynten i förväg. En stor del av allmänheten kan då betala sina inköp i euro med jämna pengar redan den 1 januari 2002. Därigenom kan några av de befarade flaskhalsarna i detaljhandelns kontanthantering undvikas och väntetiderna vid kassorna förkortas. Euro-sedlar kommer däremot inte att finnas tillgängliga före 1 januari 2002.

Gemensam finansiell marknad inom EMU?

Introduktionen av euron har belyst avsaknaden av en integrerad finansiell marknad för tjänster inom EU. Trots att eurosedlar och mynt kommer att vara lagligt betalningsmedel i de tolv euroländerna så består de tolv länderna fortfarande av tolv olika finansiella marknader. Det kommer även i fortsättningen att kosta pengar att skicka pengar mellan två länder, trots att de båda befinner sig inom eurozonen. Det beror framför allt på att länderna har olika banksystem och att överföringen inte kan göras automatiskt. Från 2002 kommer alla bankomater i euroländerna att distribuera eurosedlar. Att ta ut pengar i hemlandet kostar oftast ingenting, men om samma transaktion görs i ett annat euroland än hemlandet kommer en hög avgift att tas ut. Denna situation kan leda till att resenärer tar med sig euro från hemlandet på utlandsresan, trots att euro används i båda länderna. Det skulle kunna få till följd att åtgången på sedlar och mynt ökar, vilket ecb kan behöva ta hänsyn till vid beräkningen av mängden tillgängliga eurosedlar och mynt.

Redan 1999 tog Europeiska Kommissionen fram en handlingsplan för att göra den finansiella marknaden inom EU mer effektiv och för att få bort dessa skillnader, men det är fortfarande en bit kvar till målet.

Frågor som är viktiga för detaljhandeln under konverteringsperioden, dvs. 1 januari 2002–(längst) 28 februari 2002:

Detaljhandeln bör endast ge tillbaka växel i euro.

  • Extra växel kommer förmodligen att behövas under de första veckorna 2002.

  • Affärsinnehavare måste vara medvetna om att det kommer att ta längre tid att expediera varje kund, då transaktioner i olika valutor äger rum.

  • Detaljhandeln kommer att få beställa euro och skicka tillbaka nationell valuta.

  • Det måste finnas en lokal för lagring av de extra pengarna. Denna plats måste också vara tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt.

  • Penningtransporten till och från affären måste vara garanterat säker.

  • Extra stor risk för bedrägerier och fel den första tiden då det tar tid att vänja sig vid nya sedlar och deras utseende.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Hon medverkar löpande i Balans med spalten ”EUROpa-frågor”.

Av tabellen framgår när och hur de olika länderna genomför övergången.

Tidtabellen

Förhandstilldelning: startdatum under 2001

Banker

Detaljhandel

Belgien

Mynt: 1 september

Mynt: 1 september

Sedlar: 1 november

Sedlar: 1 december

Tyskland

1 september

1 september

Grekland

1 oktober

1 december

Spanien

Mynt: 1 september

1 september (stora)

Sedlar: 1 december

1 december (små)

Frankrike

Mynt: 1 september

Mynt: 1 december

Sedlar: 1 december

Sedlar: 22 december

Irland

Mynt: 1 september

Sedlar: 15 november

Sedlar: 1 oktober

Tidigare för mynt.

Italien

Mynt: ännu ej bestämt

Sista dagarna 2001

Sedlar: 15 november

Luxemburg

1 september

1 september

Nederländerna

1 december

17 december

Österrike

Mynt: 1 september

Mynt: 1 september

Sedlar: nov/dec

Sedlar: nov/dec

Portugal

Mynt: 1 september

1 december

Sedlar: 1 oktober

Finland

Mynt: 1 december

2 januari 2002

Sedlar: 17 december

Tidtabellen

Förhandstilldelning: startdatum under 2001

Förhandstilldelning till allmänheten av mynt

Period tills alla bankomater innehåller euro

Belgien

15 december

Under natten mot den

1 januari 2002

Tyskland

17 december

Under natten

Grekland

Ingen förhandstilldelning

Två veckor till en månad

Spanien

15 december

Två veckor

Frankrike

15 december

Tio arbetsdagar

Irland

17 december

Under natten

Italien

15 december

En vecka

Luxemburg

15 december

1 dag

Nederländerna

17 december

Under natten

Österrike

17 december

Under natten

Portugal

17 december

5–6 dagar

Finland

17 december

Två veckor

Tidtabellen

Slutdatum för ”gamla” sedlar och mynt

Sista dag som lagligt betalningsmedel

Inlösen på bank-/postkontor

Inlösen på Centralbanken

Belgien

28 februari 2002

31 december 2002

Sedlar: obestämd tid

Mynt: 31 dec. 2004

Tyskland

31 december 2001

28 februari 2002

Obestämd tid

Grekland

28 februari 2002

Förmodligen frivilligt

Sedlar: 10 år
Mynt: 2 år

Spanien

28 februari 2002

30 juni 2002

Obestämd tid

Frankrike

17 februari 2002

30 juni 2002

Sedlar: 10 år
Mynt: 3 år

Irland

9 februari 2002

”Hushållsbelopp under en tid”

Obestämd tid

Italien

28 februari 2002

Frivilligt

10 år

Luxemburg

28 februari 2002

30 juni 2002

Sedlar: obestämd tid

Mynt: 31 dec. 2004

Nederländerna

28 januari 2002

31 december 2002 (gratis för bankkunder till april 2002)

Sedlar: 30 år
Mynt: 5 år

Österrike

28 februari 2002

31 december 2002 (troligen avgifter)

Obestämd tid

Portugal

28 februari 2002

30 juni 2002

Sedlar: 20 år
Mynt: 31 dec. 2002

Finland

28 februari 2002

Frivilligt (troligen avgifter)

10 år