IASB har meddelat att man arrangerat ett möte med åtta ledande nationella normgivare i maj. De åtta länder som kommer att delta är Australien, Kanada, Frankrike, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland samt USA. Möjligen ser vi här vad som kan komma att betecknas som g8+1. I vart fall är det en grupp av normgivare som domineras av den gamla G4-gruppen som de facto bestod av de fem ovannämnda engelskspråkiga ländernas normgivare. Vad som alltså tillkommit är Frankrike, Japan och Tyskland, de tre länder som också är representerade i IASB.

Syftet med mötet är enligt David Tweedie, IASBs ordförande, att göra en rivstart i arbetet på att åstadkomma rekommendationer i redovisning som är likalydande över hela världen. Mötet sker den 24 maj i London och är öppet för allmänheten.

Information om mötet och detaljer från IASBs sammanträde finns på IASBs hemsida, www.iasb.org.uk

Rolf Rundfelt