En färsk engelsk undersökning visar att drygt var sjätte advokat och revisor arbetar mer än 56–60 timmar i veckan. Men det visar också att ungefär sex av tio av dessa tycker att detta är helt OK.

30 procent anser sig dessutom ha full kontroll över sin arbetstid.

Studien visar också att det är färre chefer inom sektorn som arbetar på helgerna nu än vad det var för tre år sedan när en liknande undersökning gjordes. Dock kunde man notera att tre av fyra ansåg att deras arbetsbörda hade ökat under den gångna perioden.

Av de undersökta är det gruppen advokater och revisorer som också anser de fått offra alltför mycket av familjelivet. En tredjedel av dem menar att det allra värsta var att gå miste om så mycket av barnens utveckling.

Det är fem gånger fler än det engelska genomsnittet, där bara ca sju procent säger att de tvingats offra privatlivet på det viset.

Man frågade också om inställningen till en mer flexibel arbetstid. Och på den frågan svarade närmare 20 procent av de brittiska cheferna inom sektorn redovisning, revision och juridik att det inte var att tänka på.

Bengt Holmquist