Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Noteringar: Revisorer och advokater älskar att vara på jobbet

En färsk engelsk undersökning visar att drygt var sjätte advokat och revisor arbetar mer än 56–60 timmar i veckan. Men det visar också att ungefär sex av tio av dessa tycker att detta är helt OK.

30 procent anser sig dessutom ha full kontroll över sin arbetstid.

Studien visar också att det är färre chefer inom sektorn som arbetar på helgerna nu än vad det var för tre år sedan när en liknande undersökning gjordes. Dock kunde man notera att tre av fyra ansåg att deras arbetsbörda hade ökat under den gångna perioden.

Av de undersökta är det gruppen advokater och revisorer som också anser de fått offra alltför mycket av familjelivet. En tredjedel av dem menar att det allra värsta var att gå miste om så mycket av barnens utveckling.

Det är fem gånger fler än det engelska genomsnittet, där bara ca sju procent säger att de tvingats offra privatlivet på det viset.

Man frågade också om inställningen till en mer flexibel arbetstid. Och på den frågan svarade närmare 20 procent av de brittiska cheferna inom sektorn redovisning, revision och juridik att det inte var att tänka på.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...