Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt/extra: Glöm inte tystnadsplikten på Balans hemsida!

I samband med reportaget ”Fem fall där revisorn inte får berätta” i förra numret rekommenderade vi den som vill veta mer om detta ämne ett besök på vår hemsida.

Där lade vi nämligen dagarna efter det att tidningen distribuerats ut en ordentlig genomgång av regler och tillämpning kring revisorns tystnadsplikt. Den artikeln har skrivits av den förre ordföranden i FARs regelkommitté, auktoriserade revisorn Sven Santesson vid Ernst & Young, Helsingborg.