FARs s.k. ISA-projekt har kommit så långt att standard för revision i Sverige (RevS) baserad på de internationella revisionsstandarderna ISA är ute på remiss. FARs revisionskommitté genomför under maj – september ett antal seminarier runt om i Sverige där RevS-remissen presenteras och diskuteras. Remissversionen finns i bokform och FARs hemsida www.far.se. Alla är välkomna med synpunkter!

Lars-Gunnar Larsson