Balans nr 6–7 2001

Revisionsnyheter: IAPC:s pågående utvecklingsarbete

Revisionsrisk

I en underkommitté till IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC pågår sedan en tid ett utvecklingsarbete för att förändra och anpassa den nuvarande standarden om revisionsrisk (delar av ISA 400). Syftet med detta arbete är att förbättra den nuvarande revisionsriskmodellen så att den återspeglar det bästa av den utveckling på området som skett i den praktiska tillämpningen under senare år.

Underkommittén överväger särskilt hur ”affärsrisk” påverkar revisionen, företagsledningens kontroller och karaktären på revisionsbevis.

I ett näraliggande projekt skall klargöras hur de riskbedömningar som revisorn gjort omvandlas till beslut om den granskning som behöver utföras. IAPC och den amerikanska standardsättaren ASB planerar här att ha nära samarbete för att utveckla ett antal grundläggande principer till grund för kommande standard och vägledning.

Ändrad kategorisering av ISA

En konsekvens av den ansats som projekten om revisionsrisk har är att det finns behov av att se över och ompröva hur ISA är kategoriserade. Arbetet med en ny struktur pågår och skall närmast diskuteras vid IAPC:s sammanträde i mitten av juni 2001.

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...