Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Årsredovisningar: PRV och revisorerna diskuterade statistik och registreringar

Vid det senaste mötet den 10 maj 2001 (jfr. Balans nr 10/1998, 1/2000 och 1/2001) mellan Bolag juridik på PRV Bolag och representanter för FAR och SRS informerades om och diskuterades bl.a. följande.

PRV redovisade ny statistik t.o.m. år 2000 över föreläggandena i ärenden om räkenskapshandlingar. För de revisorsrelaterade ärendena är den allmänna trenden under de senaste fem åren klart sjunkande.

Det ärende som visar fortsatt ökning rör föreläggande om att ge in toppmoderbolagets koncernredovisning i de fall moderbolaget i en underkoncern inte upprättat en egen koncernredovisning.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag ur PRV:s perspektiv behandlades av Åke Svensson på PRV i en artikel i Balans nr 5/1999. Denna information är nu uppdaterad av PRV och finns, liksom ny motsvarande information för andra företagsformer än aktiebolag, tillgänglig på verkets hemsida www.prv.se/bolag/(blanketter, informationsblad). På följande uppslag publiceras en bilaga ur denna PRV-information som tabellariskt redovisar skyldigheten att upprätta årsredovisning samt registreringsprocessen för olika företagsformer.

Fr.o.m. 1 juli 2001 tar PRV över företagsinteckningshanteringen och -registreringen från Malmö tingsrätt. PRV arbetar vidare med frågan om elektroniskt ingivande av räkenskapshandlingar. Bland knäckfrågorna ingår underskriften av årsredovisningen och fastställelseintyget.

Frågan om bekräftelse till en revisor som registrerats som revisor har tyvärr ännu inte lösts av PRV. Detsamma gäller rutinmässig information till revisorn när ett bolag saknar registrerad styrelse och VD. PRV:s projekt för kategorisering av ”orena” revisionsberättelser är fortsatt vilande p.g.a. problemen med verkets nya datasystem.

Kom gärna med synpunkter på dessa och/eller andra PRV-relaterade frågor! Kontaktpersoner är Tommy Eriksson (KPMG, Sundsvall, tel. 060/64 50 01, fax 060/17 54 70, e-post:tommy.eriksson@kpmg.se) och Lars-Gunnar Larsson (FARs kansli, tel 08/506 112 14, fax 08/34 14 61, e-post:lars-gunnar.larsson@far.se).

Lars-Gunnar Larsson