Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Årsredovisningar: PRV och revisorerna diskuterade statistik och registreringar

Vid det senaste mötet den 10 maj 2001 (jfr. Balans nr 10/1998, 1/2000 och 1/2001) mellan Bolag juridik på PRV Bolag och representanter för FAR och SRS informerades om och diskuterades bl.a. följande.

PRV redovisade ny statistik t.o.m. år 2000 över föreläggandena i ärenden om räkenskapshandlingar. För de revisorsrelaterade ärendena är den allmänna trenden under de senaste fem åren klart sjunkande.

Det ärende som visar fortsatt ökning rör föreläggande om att ge in toppmoderbolagets koncernredovisning i de fall moderbolaget i en underkoncern inte upprättat en egen koncernredovisning.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag ur PRV:s perspektiv behandlades av Åke Svensson på PRV i en artikel i Balans nr 5/1999. Denna information är nu uppdaterad av PRV och finns, liksom ny motsvarande information för andra företagsformer än aktiebolag, tillgänglig på verkets hemsida www.prv.se/bolag/(blanketter, informationsblad). På följande uppslag publiceras en bilaga ur denna PRV-information som tabellariskt redovisar skyldigheten att upprätta årsredovisning samt registreringsprocessen för olika företagsformer.

Fr.o.m. 1 juli 2001 tar PRV över företagsinteckningshanteringen och -registreringen från Malmö tingsrätt. PRV arbetar vidare med frågan om elektroniskt ingivande av räkenskapshandlingar. Bland knäckfrågorna ingår underskriften av årsredovisningen och fastställelseintyget.

Frågan om bekräftelse till en revisor som registrerats som revisor har tyvärr ännu inte lösts av PRV. Detsamma gäller rutinmässig information till revisorn när ett bolag saknar registrerad styrelse och VD. PRV:s projekt för kategorisering av ”orena” revisionsberättelser är fortsatt vilande p.g.a. problemen med verkets nya datasystem.

Kom gärna med synpunkter på dessa och/eller andra PRV-relaterade frågor! Kontaktpersoner är Tommy Eriksson (KPMG, Sundsvall, tel. 060/64 50 01, fax 060/17 54 70, e-post:tommy.eriksson@kpmg.se) och Lars-Gunnar Larsson (FARs kansli, tel 08/506 112 14, fax 08/34 14 61, e-post:lars-gunnar.larsson@far.se).

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...