Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt: Aktuellt från FASB om koncernredovisning

Den 14 februari skickade FASB ut ett reviderat utkast till rekomendation om koncernredovisning. I utkastet föreslogs dels att poolningsmetoden skulle avskaffas, dels att systematiska avskrivningar på goodwill skulle ersättas av nedskrivningar när det redovisade värdet på goodwillen översteg ett beräknat verkligt värde. Remisstiden utgick i mars.

I maj har FASB diskuterat utformningen av den slutliga rekommendationen. Beslut som tagits är att

 • alla samgående skall redivisas i enlighet med förvärvsmetoden. Poolingsmetoden avskaffas alltså.

 • beslut gäller alla transaktioner som beslutas från och med den 1 juli 2001. Den term som används av FASB är ”transactions initiated” varmed avses att de väsentliga villkoren för samgåendet, inklusive bytesförhållandet, har offentliggjorts.

 • samgåenden som tidigare redovisats enligt poolningsmetoden påverkas ej

 • goodwill skall redovisas somen tillgång

 • goodwill skall inte skrivas av utan avskrivningar skall ersättas med nedskrivningar

 • prövningen av om värdet behöver skrivas ner skall göras minst engång om året

 • de nya goodwillreglerna skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 december 2001, dvs. ett halvt år senare än förbudet mot poolning. Undantag är förvärv som genomförts efter den 30 juni för vilka de nya reglerna skall tillämpas

 • all goodwill skall fördelas på affärsområden. Ett affärsområde är en del av ett företag för vilket det finns finansiell information och som bedriver en verksamhet som skiljer sig från andra affärsområden

 • negativ goodwill skall fördelas proportionellt på de förvärvade icke-finansiella tillgångarna (i motsats till RR 1 tillåter alltså inte USA att företag redovisar negativ goodwill som en avsättning)

 • identifierbara immateriella tillgångar skall redovisas skilda från goodwill och skrivas av över sin nyttjandeperiod utom i de fall nyttjandeperioden bedöms vara obestämnd (indefinite) i vilket fall tillgången redovisas på samma sätt som goodwill

 • förvärvad FoU utgör inte en tillgång som får redovisas i balansräkningen

 • de nya reglerna för goodwill och andra immateriella tillgångar skall tillämpas för alla befintliga tillgångar med effekt framåt. En retroaktiv tillämpning är alltså inte tillåten.

Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...