Styrelsen i international Accounting Standards Committee Foundation har utnämnt 49 ledamöter I Standards Advisory Council (sac). SAC är en rådgivande grupp till IASB och skall yttra sig I frågor som har med prioritering och konsekvensanalys att göra. Europa representeras av 12 personer, varav en, Sigvard Heurlin, från Sverige. Från Danmark deltar Stig Enevoldsen. Både Sigvard och Stig är tidigare ledamöter av IASC, Stig som ordförande under en period.

Redaktör: Rolf Rundfelt