Innehåll

Balans nr 1 2002

Europa-frågor: Euron är här!

Det är väl ingen som kunnat undgå introduktionen av de nya eurosedlarna och mynten. De senaste veckorna har massmedia rapporterat intensivt om övergången till den nya valutan i tolv europeiska länder.

Introduktionen har gått mycket smidigt. Både Europeiska Kommissionen och Europeiska Centralbanken har meddelat att de är mycket nöjda med utvecklingen. Tidningarna har rapporterat om folket i Finland som jublade på tolvslaget då de som första land (tillsammans med Grekland) fick tillgång till de nya sedlarna. I TV syntes glada människor på Champs-Elysées i Paris ta ut sina första eurosedlar ur bankomaterna strax efter midnatt. Inför valutabytet förberedde italienarna ”europizza” och ”eurocappuccino” och tyskarna tillverkade speciell ”eurokorv”.

Det har också rapporterats om en del incidenter i samband med att människor fått den nya valutan i sin hand. En dam i Italien lär ha betalat 600 euro för en kopp cappuccino på ett café. På internet har ett företag försökt sälja 1000-eurosedlar, vilket inte finns. Pengarna i den nya tidens Monopolspel liknar till stor del de riktiga eurosedlarna och har därför använts av några bedragare.

En annan iakttagelse kommer från Frankrike där en äldre dam kom in till en bank med 1,8 miljoner franc som hon växlade till 275 000 euro. Hon förklarade att pengarna var ett arv och att hon skulle förvara eurosedlarna hemma.

Intresset för den nya valutan verkar ha varit lägre i Italien både bland konsumenter och politiker och anpassningen har tagit lång tid. Intresset för att köpa euromynt innan årsskiftet var betydligt lägre jämfört med andra länder, vilket kan ha bidragit till att italienarna inte kände till mynten lika bra som andra. Efter tre dagar skedde endast 3 % av inköpen i euro och endast 10 % av butikerna gav tillbaka växel i euro.

Misstag i samband med en så stor förändring som har ägt rum är oundvikliga. Det enda sättet att minska på antalet misstag är genom information och utbildning. Informationssatsningen har varit enorm, men det är alltid människor som inte uppfattar budskapet.

Debatten om en svensk övergång till euro blossade upp i samband med eurointroduktionen och opinionen för ett svenskt deltagande i EMU har ökat. En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Företagarnas

Riksorganisation visar att sju av tio svenska småföretagare är positiva till euron. Mest positiva är företagarna i Stockholm, där siffran är 76 %. Vissa grupper förespråkar en folkomröstning redan i samband med riksdagsvalet hösten 2002, medan andra vill vänta. På Finansdepartementet säger man att någon tidtabell för ett svenskt medlemskap ännu inte är fastställd. Statsministern har ju dock låtit meddela att en plan håller på att ta form. Efter ett eventuellt ja i en folkomröstning krävs det ytterligare 1,5–2 år innan vi kan gå med eftersom näringslivet, offentlig sektor, handeln mm ska hinna ställa om sin verksamhet till euro. Dessutom ska Riksdagen fatta ett formellt beslut, Sverige ska anslutas till växelkurssamarbetet ERM2 och de nya sedlarna och mynten ska produceras.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...