Innehåll

Balans nr 1 2002

Offertupphandling: Får ägarna vara med? Hur drabbas kvaliteten?

Offertupphandling av revision har fått priserna att rasa.

Vad betyder det för kvaliteten på revisionen?

Och: det är aktieägarna som ”äger” beslutet att tillsätta revisorn – men vilket inflytande har de egentligen?

De frågorna har vi diskuterat med en aktiv och en nypensionerad revisor, en styrelsepersonlighet, en representant för de många små aktieägarna och en revisionsansvarig person i ledningen för en av Sveriges största industrikoncerner.

Till att börja med säger båda revisorerna att en bidragande orsak till prisraset på revision är svenska revisorers brist på affärmässighet. De vittnar om egna möten med näringslivsföreträdare som häpnat över revisorers prissättning. ”Hål i huvudet”, sa en.

Varken Stefan Holmström, KPMG, eller Reidar Peters, f.d. Andersen, ser direkta problem med kvaliteten. En förändrad revisionsprocess gör billigare revision möjlig. Men kanske inte hur billig som helst.

Stefan Holmström vill inte ”göra ett nummer” av att ekonomidirektörer och VD:ar – och inte ägarna – de facto avgör vilka revisorer som utses i bolagen. Reidar Peters menar att ägarna släppt makten över revisionen. Det är inte bra.

Bo Rydin, styrelseordförande i många stora bolag, varnar för kvaliteten på billig revision.

Han talar varmt för revisionskommittéer som i samarbete med aktieägarnas organ nomineringskommittén förbereder valet av revisorer. Där får han starkt medhåll av Aktiespararnas VD Lars-Erik Forsgårdh – som utlovar näsvisa frågor på bolagsstämmorna om inte upphandlingsrutinerna beskrivs nöjaktigt.

Kvaliteten på revisionen är viktigast, säger Fredrik Rystedt, revisionsansvarig i Electrolux ledning. Företaget kunde, som många andra, sänka sina kostnader för revisionen vid den förra upphandlingen 1999 och bytte från Ernst & Young till KPMG. Nu är det dags igen. De fem största byråerna är inbjudna.

Electrolux har ingen revisionskommitté. Men vid upphandling av revision är två styrelseledamöter avdelade att delta i utvärderingen. Det ger ägarkontakt.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...