Offertupphandling av revision har fått priserna att rasa.

Vad betyder det för kvaliteten på revisionen?

Och: det är aktieägarna som ”äger” beslutet att tillsätta revisorn – men vilket inflytande har de egentligen?

De frågorna har vi diskuterat med en aktiv och en nypensionerad revisor, en styrelsepersonlighet, en representant för de många små aktieägarna och en revisionsansvarig person i ledningen för en av Sveriges största industrikoncerner.

Till att börja med säger båda revisorerna att en bidragande orsak till prisraset på revision är svenska revisorers brist på affärmässighet. De vittnar om egna möten med näringslivsföreträdare som häpnat över revisorers prissättning. ”Hål i huvudet”, sa en.

Varken Stefan Holmström, KPMG, eller Reidar Peters, f.d. Andersen, ser direkta problem med kvaliteten. En förändrad revisionsprocess gör billigare revision möjlig. Men kanske inte hur billig som helst.

Stefan Holmström vill inte ”göra ett nummer” av att ekonomidirektörer och VD:ar – och inte ägarna – de facto avgör vilka revisorer som utses i bolagen. Reidar Peters menar att ägarna släppt makten över revisionen. Det är inte bra.

Bo Rydin, styrelseordförande i många stora bolag, varnar för kvaliteten på billig revision.

Han talar varmt för revisionskommittéer som i samarbete med aktieägarnas organ nomineringskommittén förbereder valet av revisorer. Där får han starkt medhåll av Aktiespararnas VD Lars-Erik Forsgårdh – som utlovar näsvisa frågor på bolagsstämmorna om inte upphandlingsrutinerna beskrivs nöjaktigt.

Kvaliteten på revisionen är viktigast, säger Fredrik Rystedt, revisionsansvarig i Electrolux ledning. Företaget kunde, som många andra, sänka sina kostnader för revisionen vid den förra upphandlingen 1999 och bytte från Ernst & Young till KPMG. Nu är det dags igen. De fem största byråerna är inbjudna.

Electrolux har ingen revisionskommitté. Men vid upphandling av revision är två styrelseledamöter avdelade att delta i utvärderingen. Det ger ägarkontakt.

Inge Wennberg