Innehåll

Balans nr 1 2002

Revisorerna & PRV: Registrering av revisorer

Det är möjligt och också allt mera vanligt att aktiebolag utser ett registrerat revisionsbolag till revisor. Bestämmelser om detta finns i 10 kap. 18 § aktiebolagslagen. I dessa situationer skall revisionsbolaget utse en huvudansvarig revisor enligt 12 § lagen om revisorer.

Vid anmälan för registrering tolkar PRV bestämmelserna så att det är den huvudansvarige revisorn som bekräftar att revisionsbolaget tagit på sig uppdraget och att denne utsetts till huvudansvarig revisor. Jämför 10 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Efter registreringen i aktiebolagsregistret framgår av registret dels vem som utsetts till revisor (vilket revisionsbolag) och dels vem som är huvudansvarig revisor. Det är dock viktigt att bolaget i anmälan och i bolagsstämmoprotokollet uttrycker sig klart i det här avseendet så att det framgår att man valt en juridisk person, ett registrerat revisionsbolag, som revisor. Annars finns risken att detta missförstås vid registreringen.

Vid byte av huvudansvarig revisor räcker det med en anmälan från bolaget eller den nya huvudansvarige revisorn själv. Den huvudansvarige revisorn skall bekräfta att han/hon tagit på sig uppdraget. Något bolagsstämmoprotokoll behöver inte skickas in eftersom det inte är fråga om byte av revisor (revisionsbolag). Det är viktigt att det i anmälan anges att det är byte av huvudansvarig revisor. Annars finns risken att PRV:s handläggare efterfrågar bolagsstämmoprotokoll.

Per Nordström Chefsjurist, PRV Bolag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...